Demokratitorg – politik för och med unga

Västra Götalandsregionens politiker möter och samtalar med unga människor vid Demokratitorg som ordnas regelbundet på gymnasieskolor i Västra Götaland. Sedan starten har 75 demokratitorg genomförts. 

Vad är ett Demokratitorg?

Demokratitorg innebär att politiker och unga människor från Västra Götalandsregionen att mötas och diskuterar aktuella och angelägna frågor. Demokratitorgen bygger på metoden ”Påverkanstorg”, en mötesform vars mål är att alla som kommer till ett möte ska delta i diskussionerna och att allas tankar ska tas tillvara – inte bara de som vågar tala inför en stor grupp.

Genom att skapa förutsättningar för en god dialog och delaktighet ges ungdomarna möjlighet att lyfta sina frågor och åsikter direkt till beslutsfattarna. Politikerna i sin tur får pröva sina tankar och idéer tillsammans med en viktig målgrupp och samtidigt lyssna av hur unga människor tänker kring Västra Götalandsregionen och dess verksamhetsområden. Syftet med Demokratitorg är inte bara att ungdomar ska få en möjlighet att kommunicera med regionpolitiker utan även att skapa en plattform för dialog utifrån ett lärandeperspektiv där de ungas frågor tas på allvar, diskuteras samt återkopplas inom en rimlig tid från det att dialogen hållits.

Hur går ett Demokratitorg till?

Ett Demokratitorg genomförs på olika gymnasieskolor, i en stor lokal som är möblerad till fem stationer. Varje station bemannas av en eller flera politiker från Västra Götalandsregionen och en samtalssekreterare som antecknar det som sägs. Vid varje station diskuteras en frågeställning eller ämnesområde, allt ifrån kollektivtrafik, ungas hälsa, kulturmöjligheter, klimat och miljö till mer allmänna frågor om vad som krävs för att Västra Götaland ska vara en attraktiv plats att leva och bo i.

40-60 elever medverkar varje gång och besöker gruppvis alla stationerna. Samtalssekreteraren antecknar det som sägs, primärt handlar det om att fånga det som eleverna säger. Anteckningarna kommer i realtid upp på en projektorduk så att alla ser vad som skrivs ner. Efter genomfört Demokratitorg sammanställs anteckningarna i en rapport. Denna rapport kan med fördel användas som underlag för vidare diskussion bland regionpolitiker och deltagande skolor.

Mycket positiv respons om Demokratitorgen har uttryckts av både medverkande elever och politiker.

Pedagogiskt Centrum vid GR Utbildning ansvarar för genomförandet av Demokratitorgen. Kontaktperson på Västra Götalandsregionen är Anni Rydberg,  .

uiqt|wBivvq5z%yljmzoH%vozmoqwv5{mivvq5z%yljmzoH%vozmoqwv5{muiqt|wBivvq5z%yljmzoH%vozmoqwv5{mivvq5z%yljmzoH%vozmoqwv5{muiqt|wBivvq5z%yljmzoH%vozmoqwv5{mivvq5z%yljmzoH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m