Politiker kontaktuppgifter

I Västra Götalandsregionens politiska organ finns totalt cirka 1100 politiskt tillsatta ledamöter. Politikerna väljs för en mandatperiod – den nuvarande omfattar 2015-01-01 till 2018-12-31. I många politiska organ finns ersättare som går in när en ordinarie ledamot har förhinder. Om en ledamot avgår blir en ersättare ordinarie ledamot istället.

I politikerregistret finns Västra Götalandsregionens alla politiker. I listan nedan finns alla politiska organ där Västra Götalandsregionen har politiska representanter. Om du klickar du på ett namn får du politikerns kontaktuppgifter. Du kan också söka på person i sökfunktionen Sök förtroendevalda.

uiqt|wBm%wi5jiks{|zwuH%vozmoqwv5{mm%wi5jiks{|zwuH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m