Regionfullmäktige

Regionfullmäktigesammanträde i Vänersborg

Regionfullmäktige är Västra Götalandsregionens högsta beslutande församling med det yttersta ansvaret för ekonomin och verksamhetens inriktning. De 149 ledamöterna kommer från hela Västra Götaland och väljs i de allmänna valen vart fjärde år.  

Nuvarande regionfullmäktige fick sin politiska sammansättning vid valet hösten 2014. En Grönblå samverkan bestående av Moderaterna, Miljöpartiet, Liberalerna, Centerpartiet och Kristdemokraterna styr i majoritet. Partierna har tillsammans 76 av de 149 mandaten i fullmäktige. Oppositionen utgörs av Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet.

Regionfullmäktige utser ledamöterna till Västra Götelandsregionens nämnder, styrelser och andra politiska organ.

Regionfullmäktige beslutar om övergripande mål och inriktning, om prioriteringar och fördelning av de ekonomiska resurserna. Regionfullmäktige fördelar budgeten på nämnderna och regionstyrelsen, som i sin tur beslutar hur pengarna ska användas inom de egna ansvarsområdena.

Regionfullmäktige sammanträder sju gånger per år i kommunhuset i Vänersborg. Kommunhuset kan inte användas för fullmäktigemöten under en tid. Alternativ lokal meddelas inför varje sammanträde. Regionfullmäktiges presidium leder arbetet och förhandlingarna vid regionfullmäktiges möten. Ordföranden representerar Västra Götalandsregionen i officiella sammanhang.

Presidium

  • Ordförande Joakim Larsson (MP)
  • Vice ordförande Per Tenggren (S)
  • Andre vice ordförande Magnus Berntsson (KD)

Regionfullmäktiges presidie 2014

Per Tenggren, Joakim Larsson och Magnus Berntsson

Följ fullmäktiges möten på webben

Regionfullmäktiges möten är öppna för allmänheten. Du kan delta på plats eller följa mötet på vår hemsida.

Regionfullmäktige direkt med webb-TV

Arkiv regionfullmäktige webb-TV

Regionfullmäktige i radio

Lyssna via www.vgn.nu eller se i lokaltidningen för rätt frekvens. Det går också att följa regionfullmäktiges möten via webb-tv, direkt eller i efterhand på vgregion.se/webb-tv.

uiqt|wBuizqi5m5v%y{|zwuH%vozmoqwv5{muizqi5m5v%y{|zwuH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m