Fullmäktige 2008

Fullmäktige 2008

 • Regionfullmäktige 2 december

  Sammanträde med regionfullmäktige för Västra Götalandsregionen  i sessionssalen, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg, tisdagen den 2 december 2008. 09.30 Start 11.45 Avtackning av ledamöter som avgått 2007 och 2008 13.00 Utdelning av regionens......

 • Regionfullmäktiges temadag om klimat och miljö den 20 oktober

  I samband med regionfullmäktiges sammanträde i Vänersborg den 20-21 oktober 2008 anordnas en temadag om klimat och miljö. Mötet är öppet för allmänheten och går att följa via närradio och webb-radio och webb-TV .   Program 09:00 Kaffe 09:30 Inledning o......

 • Regionfullmäktige 20-21 oktober 2008

  Regionfullmäktige sammanträder i Sessionssalen i kommunhuset i Vänersborg 10.00. Mötet är öppet för allmänheten. Välkommen

 • Regionfullmäktige 9 september

  Regionfullmäktige sammanträder i Sessionssalen i kommunhuset i Vänersborg 10.00. Mötet är öppet för allmänheten. Välkommen

 • Regionfullmäktige 9-10 juni

  Regionfullmäktige sammanträder i Sessionssalen i kommunhuset i Vänersborg 10.00. Mötet är öppet för allmänheten. Välkommen

 • Bilder regionfullmäktige 20 maj

  Under regionfullmäktiges sammanträde den 20 maj 2008 delades årets miljöstipendium ut. Till sammanträdet var också regeringens samordningsman för nya regionkommuner, Jan-Åke Björklund, inbjuden att berättade om sitt arbete. Jan-Åke Björklund som tidiga......

 • Regionfullmäktige 20 maj

  Regionfullmäktige sammanträder i Sessionssalen i kommunhuset i Vänersborg 10.00. Mötet är öppet för allmänheten. Välkommen

 • Regionfullmäktige 22 april

  Regionfullmäktige sammanträder i Sessionssalen i kommunhuset i Vänersborg 10.00. Mötet är öppet för allmänheten. Välkommen

 • Regionfullmäktige 19 februari 2008

  Regionfullmäktige sammanträder i sessionssalen i kommunhuset i Vänersborg 10.00. Mötet är öppet för allmänheten. Välkommen!

uiqt|wB&vqkti{5{iu{qwmH%vozmoqwv5{mvqkti{5{iu{qwmH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m