Regionfullmäktige 2 december

Sammanträde med regionfullmäktige för Västra Götalandsregionen 
i sessionssalen, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg, tisdagen den 2 december 2008.

 • 09.30 Start
 • 11.45 Avtackning av ledamöter som avgått 2007 och 2008
 • 13.00 Utdelning av regionens jämställdhetspris 2008
 • 13.15 Information om slutrapport från panelen för uppföljning av Vision Västra Götaland
 • 15.00 Information om VG primärvård

Sammanträdet direktsänds både i närradio, i webbradio och i webb-TV.

Ärenden som kommer att behandlas under sammanträdet

 • Förslag till komplettering av budget 2009 och flerårsplaner 2010-2011
 • Ökad investeringsram för 2009
 • Framställan från Västtrafik AB om inköp av tågfordon
 • Administrativa lokaler i Göteborgsområdet
 • Revidering av Finansiell strategi för Västra Götalandsregionen
 • Förlängd fri tandvård för unga vuxna 20-21 år i Västra Götalandsregionen och det allmänna statliga tandvårdsbidraget

 

Frågestund

Frågorna inkommer samma dag som sammanträdet och publiceras då.

Interpellationer

Motioner

 • Peter Spjuth m.fl. (v) om tidig upptäckt och behandling av alkolholism – en fråga för primärvården
 • Magnus Palmlöf m.fl. (m) om vilken roll Västra Götalandsregionen kan spela för att katalysera användning av biogas
 • Motion av Birgitta Losman (mp) om ett samlat arbete för miljö- och kostnadseffektiva transportlösningar
 • Sören Kviberg (v) och Birgitta Losman (mp) om att stärka  resenärernas dialog med Västtrafik
 • Stefan Kristiansson m.fl. (mp) om Angereds närsjukhus ett  passivhus/lågenergihus
 • Ingrid Bergman (mp) om att pensionärerna vill ha rabatt även hos Västtrafik
 • Göran Larsson (mp) om att koppla samman vårdgarantin med utvecklingsarbetet
 • Sören Kviberg (v) – Utred om vårdgarantin har en baksida
 • Roland Karlsson (fp) om statens ansvar för att restaurera fiskebeståndet i Västerhavet

Anmälan av inkomna motioner

Anmäls under sammanträdet.

Valärenden (utdelas vid mötet)

uiqt|wB&srmtt5nw{{H%vozmoqwv5{msrmtt5nw{{H%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m