Regionfullmäktige 20-21 oktober 2008

Måndag och tisdag den 20-21 oktober sammanträder regionfullmäktige i Vänersborg. Måndagen kommer att ägnas åt regionfullmäktiges temadag om klimat och miljö. Tisdagen blir det ordinarie beslutssammanträde samt utdelning av årets handikappidrottsstipendier.
 
Tider: Måndag 20 oktober, kl. 9.30 – 16.30 olika föreläsningar runt temat klimat och miljö.

Tisdag 21 oktober kl. 10.00 startar ordinarie beslutssammanträde. Kl. 13.00 sker utdelning av handikappidrottsstipendier.

Plats: Sessionssalen, Kommunhuset i Vänersborg.

Sammanträdet direktsänds både i närradio, i webbradio och i webb-TV.

Ärenden som kommer att behandlas under sammanträdet:

 • Delårsrapport augusti Västra Götalandsregionen och  helårsprognos. Dnr RSK 12-2008 (separat tryck)
 • Förslag till höjning av grundbelopp för förtroendevalda. Dnr RSK 38-2008
 • Begäran om ändrat namn för styrelsen för kulturutveckling. Ändring av reglemente. Dnr RSK 562-2008 
 • Budgetuppdrag: Ta fram förslag om tandhygienisternas verksamhetsförlagda praktik. Dnr RSK 588-2006
 • Undertecknande av CEMR:s deklaration om jämställdhet mellan kvinnor och män. Dnr RSK 606-2006
 • Genomförande av handlingsprogram mot övervikt och fetma i Västra Götaland. Dnr RSK 164-2007

Frågestund

Motioner

 • Motion av Marianne Nilsson (kd) om att vaccinera barn mot pneumokocker. Dnr RSK 157-2007
 • Motion av Annette Ternstedt m.fl. (v) om vård till papperslösa. Dnr RSK 180-2008
 • Motionsbalansen och redovisning av bifallna motioner. Dnr RSK 627-2007

Interpellationer

 • Annette Ternstedt (v), om ojämlik närvaro vid mammografiscreening. Dnr RSK 665-2008
 • Claes-Göran Borg (v) – Hur ser framtiden ut för Kinnekullebanan? Dnr RSK 667-2008

Anmälan av inkomna motioner

Valärenden (utdelas vid mötet) 

uiqt|wB&vqkti{5{iu{qwmH%vozmoqwv5{mvqkti{5{iu{qwmH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m