Regionfullmäktige 20 maj

Sammanträde med regionfullmäktige för Västra Götalandsregionen 
i sessionssalen, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg, tisdagen
den 20 maj 2008.

 • 10.00 Start
 • 13.00 Utdelning av Miljöstipendium 2008 Motivering
 • 13.15 Vad händer nu i regionfrågan? Jan-Åke Björklund informerar

Sammanträdet direktsänds både i närradio, i webbradio och i webb-TV.

Ärenden som kommer att behandlas under sammanträdet:

 • Årsredovisning år 2007 för patientnämndsverksamheten. Dnr RSK 10-2008
 • Ansvarsfrihet för kommunalförbund och stiftelser 2007. Dnr RSK 9-2008
 • Framställning till regeringen om permanentning av det regionala utvecklingsuppdraget. Dnr RSK 530-2003
 • Rapporten ”Kulturens betydelse för den enskilde, samhället och näringslivet”. Dnr RSK 338-2003

Frågestund

 • Sören Kviberg (v) ställde en fråga om förändringsarbetet för Västarvet till kulturnämndens ordförande Lars Nordström (fp).
 • Jan Alexandersson (v) ställde en fråga om framtida övertagande av Bohusbanan till regionutvecklingsnämndens ordförande, Kent Johansson (c).

Interpellationer

 • Susanne Aronsson (-) om att säkerställa att övergrepp inte utförs mot vårdtagare och patienter. Dnr RSK 313-2008  (bordlagd RF 22 april 2008)
 • Sören Kviberg (v) om trafiksituationen i Göteborg. Dnr RSK 375-2008

Motioner

 • Motion av Jim Aleberg m.fl. (s) om system som stimulerar kollektivt resande. Dnr RSK 160-2007
 • Motion av Sören Kviberg m.fl. (v) om kompetenscentrum för jämställdhet och mångfald. Dnr RSK 765-2007

Anmälan av inkomna motioner

 • Motion av Sören Kviberg (v) och Birgitta Losman (mp) om att stärka resenärernas dialog med Västtrafik.
 • Motion av Amanda Åhall (v) om policyprogram för att garantera HBT-kompetens.
 • Motion av Stefan Kristiansson (mp) om Angereds närsjukhus - ett passivhus/lågenergihus.

Valärenden (utdelas vid mötet)

7 valärenden har inlämnats av valberedningen för beslut i regionfullmäktige.

uiqt|wB&vqkti{5{iu{qwmH%vozmoqwv5{mvqkti{5{iu{qwmH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m