Regionfullmäktige 9-10 juni

Sammanträde med regionfullmäktige för Västra Götalandsregionen 
i sessionssalen, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg, måndagen och tisdagen den 9-10 juni 2008.

  • 10.00 Start
  • 13.00 Utdelning av Kulturpriset 2008

Sammanträdet direktsänds både i närradio, i webbradio och i webb-TV.

Ärenden som kommer att behandlas under sammanträdet:

  • Delårsrapport mars samt helårsrapport för Västra Götalandsregionen.
  • Budget 2009.
  • Budget 2009 för Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling.
  • Fastställande av gällande styrdokument, visioner och policier för regionens verksamheter 2008-2009.
  • Ansvarsfrihet för samordningsförbunden.
  • Överföring av ansvaret för habiliterings- och rehabiliteringsverksamheterna inom Regionens syn-, hörsel-, och dövverksamhet.
  • Folktandvårdens nya prislistor med anledning av ny tandvårdsförsäkring från 1 juli 2008.
  • Sammanträdestider för regionfullmäktige 2009.

Frågestund

Anmälan av inkomna motioner

Valärenden (utdelas vid mötet)

uiqt|wB&vqkti{5{iu{qwmH%vozmoqwv5{mvqkti{5{iu{qwmH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m