Regionfullmäktige 22 april

Sammanträde med regionfullmäktige för Västra Götalandsregionen 
i sessionssalen, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg, tisdagen
den 22 april 2008.

Kl 10.00 Start

Sammanträdet direktsänds både i närradio, i webbradio och i webb-TV.

Ärenden som kommer att behandlas under sammanträdet:

 • Revisionsberättelse för 2007 års verksamhet. Dnr RSK 9-2008
 • Årsredovisning 2007. Dnr RSK 10-2008
 • Förslag till justering av investeringsramarna för budget- och planperioden 2008-2010. Dnr RSK 16-2007
 • Uppföljning av regionfullmäktiges uppdrag 2007. Dnr RSK 10-2008
 • Uppföljning av de tillfälliga fullmäktigeberedningarnas förslag. Dnr RSK 307-2005
 • Säkerhetsarbete i Västra Götalandsregionen . Dnr RSK 636-2006
 • Sociala aspekter i samband med upphandling. Dnr RSK 638-2007
 • Försäljning av fastigheterna Karlstad Maskinisten 23 samt Karlstad Sundsta 2:3. Dnr RSK 75-2007

Interpellationer

 • Birgitta Losman (mp) om hållbar turism. Dnr RSK 177-2008 (Bordlagd RF 19 februari 2008)
 • Stefan Kristiansson (mp) om elsanerade vårdutrymmen. Dnr RSK 238-2008
 • Göran Larsson (mp) om kompetensutveckling i HBT-frågor. Dnr RSK 246-2008
 • Conny Brännberg (kd) om arbetsmiljösatsningar. Dnr RSK 303-2008
 • Eva-Lott Gram (kd) om slutenvårdsplatser inom psykiatrin i Skaraborg. Dnr RSK 304-2008
 • Susanne Aronsson (-) om att säkerställa att övergrepp inte utförs mot vårdtagare och patienter .Dnr RSK 313-2008
 • Sören Kviberg (v) om hänsyn till djurens rätt vid upphandling. Dnr RSK 315-2008

Motioner

 • Motion av Margaretha Jansson m.fl. (svg) om GMO-fri mat i Västra Götalandsregionens verksamheter. Dnr RSK 588-2007
 • Motion av Göran Larsson (mp) om att tillföra komplementärmedicinsk kompetens till regionens program- och prioriteringsråd. Dnr RSK 590-2007
 • Motion av Conny Brännberg (kd) om Eco Driving. Dnr RSK 646-2007
 • Motion av Conny Brännberg (kd) om mobiltelefoner och luftburen datakommunikation på sjukhus. Dnr RSK 130-2006
 • Motion av Birgitta Losman (mp) om många flaskor små - dags att minska flaskvattnet i regionen. Dnr RSK 634-2007
 • Motion av Birgitta Losman (mp) om demokrati och indirekt valda församlingar. Dnr RSK 521-2007
 • Motion av Sten Bergheden (m) om att säkra avtappningen och vattennivån i Vänern. Dnr RSK 677-2007
 • Motion av Sten Bergheden (m) om att uppgjorda överenskommelser ska gälla. Dnr RSK 219-2007
 • Motion av Linnea Lehikoinen (s) om minoritetspolitisk konferens i Västra Götaland. Dnr RSK 214-2008
 • Motion av Benny Strandberg m.fl. (kd) om flexibelt månadskort. Dnr RSK 645-2007
 • Motion av Ole Borch (mp) om meddelarskydd och insyn för medborgare. Dnr RSK 717-2007
 • Motion av Ole Borch (mp) om förbättrad journalhantering som främjar närsjukvården. Dnr RSK 700-2007

 

Anmälan av inkomna motioner

Valärenden (utdelas vid mötet)

uiqt|wB&vqkti{5{iu{qwmH%vozmoqwv5{mvqkti{5{iu{qwmH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m