Regionfullmäktige 9 september

Läs pressmeddelandet om besluten
Sammanträde med regionfullmäktige för Västra Götalandsregionen 
i sessionssalen, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg, måndagen och tisdagen den 9 september 2008.
 • 10.00 Start

Sammanträdet direktsänds både i närradio, i webbradio och i webb-TV.

Ärenden som kommer att behandlas under sammanträdet:

 • Avveckling av dotterbolag till Shalgrenska International Care AB
 • Borgensåtagande för Folkteatern i Göteborg
 • Kemikaliestrategi för Västra Götalandsregionen
 • Inrättande av tillfällig beredning om arenor för förståelse mellan proffession och politik.
 • Ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2007 för samordningsförbundet Falköping/Tidaholm samt Kosterstiftelsen och stiftelsen Stenebyskolan.
 • Förslag från fastighetsnämnden att sälja del av fastigheten Öjebro 1 i Trollhättan.

Frågestund

Nio frågor har anmälts till dagens möte:

 • Conny Brännberg (kd) ställer en fråga till ordföranden till hälso- och sjukvårdsnämnd östra Skaraborg om ambulansorganisationen i Skaraborg.
 • Göran Larsson (mp) ställer en fråga till regionstyrelsens ordförande om "regionförstoring" norrut.
 • Göran Larsson (mp) ställer en fråga till hälso- och sjukvårdsutskottets ordförande om planerade nedskärningar på regionens sjukhus.
 • Anitha Welander (svg) ställer en fråga till regionstyrelsens ordförande om Skene lasaretts framtid.
 • Ingrid Fjällmyr (svg) ställer en fråga till regionstyrelsens ordförande om kostnaderna för förändringarna inom NU-sjukvården.
 • Stefan Kristiansson (mp) ställer en fråga till regionutvecklingsnämndens ordförande om avgiftsfinansierad biltunnel i Göteborg.
 • Annika Tännström (m) ställer en fråga till ordföranden för Sahlgrenska Universitetssjukhusets styrelse om ambulanssituationen i Göteborg.
 • Gunnar Lindell (m) ställer en fråga till Västarvets ordförande om stängning av Västarvets institutioner.
 • Annette Ternstedt (v) ställer en fråga till regionstyrelsens ordförande om "Europeisk deklaration för jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå".

Interpellationer

Motioner

 • Motion av Susanne Aronsson (-) och Margaretha Bjälkemo (-) om att utreda möjligheten för regelbunden PSA-test för alla män som fyllt 50 år.
 • Motion av Stefan Kristiansson m fl (mp) om att inrätta en klimatfond.
 • Motion av Ingrid Bergman (mp) om hemtransporter för avlidna patienter
 • Motion av Birgitta Evans (s) om fallolyckor inom vårdens institutioner.
 • Motion av Otto Linton (m) om ökat engagemang för konsten i regionen.
 • Motion av Göran Larsson (mp) om riktlinjer för förändringsarbete bland regionens verksamheter.
 • Motion av Gunilla Levén (m) om bättre villkor för sjuksköterskor som vill utbilda sig till specialistsjusköterskor.
 • Motion av Stefan Kristiansson m fl (mp) och Sören Kviberg m fl (v) om att utreda de mindre järnvägarnas potential.

Anmälan av inkomna motioner

 • Motion av Göran Larsson (mp) om att erbjuda KOL-test för rökande anställda.
 • Motion av Sören Kviberg (v) och Annette Ternstedt (v) om medtagande av cykel i regiontrafiken, en fråga för miljö och hälsa.
 • Motion av Lena Jagers Bladini om att låta regionens fria teatergrupper ta del av GöteborgsOperans kompetens.
 • Motion av Göran Larsson (mp) och Annelie Nilsson (mp) om att inrätta en kunskapsbank för HBT-frågor.

Valärenden (utdelas vid mötet)

 

uiqt|wB&vqkti{5{iu{qwmH%vozmoqwv5{mvqkti{5{iu{qwmH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m