Regionfullmäktiges temadag om klimat och miljö den 20 oktober

I samband med regionfullmäktiges sammanträde i Vänersborg den 20-21 oktober 2008 anordnas en temadag om klimat och miljö. Mötet är öppet för allmänheten och går att följa via närradio och webb-radio och webb-TV.

 

Program

09:00 Kaffe

09:30 Inledning och upprop, Hans Aronsson, ordförande i regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen

09:55 Stefan Edman, biolog, miljödebattör och författare

10:40 Bensträckare

11:00 John Holmberg, professor i fysisk resursteori

12:00 Lunch

13:00 Pär Holmgren, meteorolog och författare

14:00 Elisabet Lindgren, legitimerad läkare och filosofie doktor i naturresurshushållning

15:00 Per Olov Blom, ordförande i miljönämnden i Västra Götalandsregionen

15:25 Kaffe och frukt

15:45 Klimatdialogen Smart energi Per Olov Blom, Kerstin Quentzer, Jessica Algehed

16:30 Dagen avslutas

 

Föreläsare under dagen

Stefan Edman

Stefan Edman är biolog, miljödebattör, utredare, rådgivare och författare. År 2006 var han generalsekreterare i oljekommissionen. Stefan menar att vi måste ro samhället med både teknikens och etikens åror. Hans rättesnöre i livet är hållbar utveckling - att producera välfärd så begåvat att jordens resurser inte körs i botten. Han var även med och startade företaget Kaprifolkött.

John Holmberg

John Holmberg är professor i fysisk resursteori och vicerektor på Chalmers tekniska högskola. Han sitter med i expertpaneler för FN och EU-kommissionen. John har fått pris som Sveriges bästa miljölärare samt en UNESCO-professur i lärande för hållbar utveckling. John menar att framtidens konsumtionsmönster måste förändras och att vi behöver bli tio miljarder lyckliga planetskötare.

Pär Holmgren

Pär Holmgren är meteorolog och författare. Han har skrivit böcker om väder, klimat och mat. Dessutom har han forskat och undervisat på Uppsala universitet. Under senare år har han blivit alltmer engagerad i klimatfrågan och byggde under 2005 upp svt.se/klimat.

Pär spelar också "meteorolog-metal" med bandet Spridda Skurar.

Elisabet Lindgren

Elisabet Lindgren är läkare och filosofie doktor i naturresurshushållning. Hon är specialist på hälsoeffekter av klimatförändringar och är ledamot i regeringens Vetenskapliga råd för klimatfrågor. På senare tid har hon tagit fram underlag, till både nationella och internationella beslutsfattare, om hur sårbart samhället och hälso- och sjukvården är för en klimatförändring.

Sharon Jåma - dagens moderator

Sharon Jåma är bland annat journalist, egenföretagare och moderator med lång erfaren som samtalsledare. Hon tar sig an de mest skilda ämnen såsom världspolitik, filosofi och kultur och hon har synts i både SVT, UR och TV4.

uiqt|wB&vqkti{5{iu{qwmH%vozmoqwv5{mvqkti{5{iu{qwmH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m