Regionfullmäktige 22-23 oktober 2007

Sammanträde med regionfullmäktige för Västra Götalandsregionen
i sessionssalen, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg
den 22-23 oktober 2007, med start den 22 oktober kl 10.00.

22 oktober          Temadag om  infrastrukturen
                            - föredragning och grupparbete (se bifogat program)

23 oktober         Kl 13.00 Utdelning av handikappidrottsstipendier
                            till följande stipendiater: Elvira Kivi, Trollhättan,
                            Sofia Ek, Vargön och Kerstin Svensson, Vänersborg

Årets handikappidrottsstipendiater Kerstin Svensson, ledare, fick 25.000 kr, Sofia Ek, simning, fick 25.000 kr och Elvira Kivi, judo, fick 50.000 kr.

Plats: Sessionssalen, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg

Sammanträdet direktsänds både i närradio, i webbradio och i webb-TV.

Ärenden som kommer att behandlas under sammanträdet den 23 oktober start klockan Kl 09.00

 • Frågestund
 • Interpellationer
 • Delårsrapport augusti 2007 samt helårsprognos för Västra Götalandsregionen
 • Justering av budget 2008 och flerårsplaner 2009-2010 för Västra Götalandsregionen
 • Finansiell strategi för Västra Götalandsregionen
 • Ändringar i reglementena för kommittéerna för etikfrågor, folkhälsofrågor och handikappfrågor samt styrelsen för Botaniska trädgården
 • Regional utvecklingsplan för barn- och ungdomspsykiatrin
 • Motion av Berit Adolfsson m.fl. (m) om köfri psykiatri för barn och ungdomar
 • Motion av Jan Alexandersson (v) om dolda funktionshinder
 • Motion av Göran Larsson (mp) om att stärka hbt-personers rättigheter i Västra Götalandsregionen
 • Motionsbalansen och redovisning av bifallna motioner
 • Anmälan av inkomna motioner
 • Valärenden (utdelas vid mötet)
uiqt|wBSrmtt5Nw{{H%vozmoqwv5{mSrmtt5Nw{{H%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m