Regionfullmäktige 4 december 2007

Sammanträde med regionfullmäktige för Västra Götalandsregionen
i sessionssalen, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg
den 4 december 2007.

Kl 10.00. Start

Kl 13.00 Utdelning av regionens jämställdhetspris 2007

Plats: Sessionssalen, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg

Sammanträdet direktsänds både i närradio, i webbradio och i webb-TV.

Jämställdhetspris till Västfastigheter och hedersomnämnande till Nina Hautanen

Jämställdhetspris 2007 

Västfastigheter fick priset på 25.000 kronor. Mottagare för verksamheten var fastighetsdirektör Kjell Eriksson. Personalutskottets ordförande Karin Engdahl delade ut priset och ett hedersomnämnande till Nina Hautanen, planeringsledare på hälso- och sjukvårdskansliet i Borås.

Läs mer

Ärenden som kommer att behandlas under sammanträdet

 • Prislista för vuxentandvård 2008
 • Begäran om avskrivning av lån till Axevalla folkhögskola
 • Inriktning för fortsatt samordning av serviceverksamhet
 • Kartläggning av regionens utnyttjande av lokaler för administrativa ändamål
 • Förslag till Tillväxtprogram Västra Götaland 2008-2013

Motioner

 • Göran Levin m.fl. (fp) om att delta i det Europeiska ungdomsutbytet Eurodyssee
 • Sören Kviberg m.fl. (v) och Stefan Kristiansson m.fl. (mp) om järnvägens betydelse för hållbarheten
 • Sören Kviberg m.fl. (v), Birgitta Losman (mp) och Susanne Aronsson (svg) om Älvsborgsbanan – en viktig länk i ett rundare Västra Götaland
 • Annika Olsson (c) om krav på miljöskydd, livsmedelssäkerhet och djurskydd i regionens upphandlingar
 • Monica Selin (kd) om försök med hälsostugor i Västra Götalandsregionen

Interpellationer

 • Göran Larsson (mp) om behovet av slutenvårdsplatser inom barn- och ungdomspsykiatrin
 • Birgitta Losman (mp) Vart tog den politiska diskussionen om kollektivtrafiktaxorna vägen?
 • Soili Brunberg (mp) om utredning av regionens tolkverksamheter
 • Stefan Kristiansson (mp) – Utövar regionen politisk censur?

Frågestund

 • Fråga ställd av Margaretha Bjälkemo (svg) om lekterapin på SÄS. Ställd till regionrådet Jonas Andersson. 
 • Fråga ställd av Margaretha Bjälkemo (svg) om Skene lasarett. Ställd till regionstyrelsens ordförande.
 • Fråga ställd av Anitha Welander (svg) om rätten att lägga protokollsanteckningar. Ställd till regionstyrelsens ordförande.
 • Fråga ställd av Stefan Caplan (m) om information till anställda efter beslut i styrelsen. Ställd till SU:s ordförande.
 • Fråga ställd av Stephan Gyllenhammar (mp) om fartygsvrak i Skagerak Ställd till regionstyrelsens ordförande.
 • Fråga ställd av Sören Kviberg (v) om personligt ”månadskort” vid tjänsteresa. Ställd till personalutskottets ordförande.
 • Fråga ställd av Mats Abrahamsson (m) om framtiden för Heljerödshemmet. Ställd till ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnd 1.
 • Fråga ställd av Annette Ternstedt (v) om undertecknande av deklaration för jämställdhet mellan män och kvinnor. Ställd till regionstyrelsens ordförande.
 • Fråga ställd av Ole Borch (mp) om medicinering med psykofarmaka till gamla människor. Ställd till hälso- och sjukvårdsutskottets ordförande.
 • Fråga ställd av Johan Kanmert (s) om reklamen för smslån på fordon i       Västtrafiks regi. Ställd till Västtrafiks ordförande.

Anmälan av inkomna motioner

Valärenden (utdelas vid mötet)

 

uiqt|wB&srmtt5nw{{H%vozmoqwv5{msrmtt5nw{{H%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m