Regionfullmäktige 13-14 juni 2006

Regionfullmäktige sammanträder. Foto: Bror Augustsson

Tid: 10.00 börjar sammanträdet. 13.00 utdelning av Kulturpriset 2006
Plats: Sessionssalen, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg

Ärenden som kommer att behandlas på mötet den 13-14 juni:

  • Budget 2007
  • Gällande styrdokument
  • Sammanträdestider för regionfullmäktige och regionstyrelsen 2007
  • Mervärdesskatt på vissa intyg och hälsokontroller

Motioner som kommer att behandlas:

(Motion=Förslag till regionfullmäktige från en eller flera av regionfullmäktiges ledamöter)
  • Soili Brunberg (mp) om jämställdhet i kollektivtrafiken

Interpellationer som kommer att behandlas:

  • Terese Tengström (fp) om utveckling av regionala näringar
  • Ulla-Britt Hagström (-) om att många äldre är undernärda i vården
  • Ulla-Britt Hagström (-) om ungdom och konjunkturbarometern
uiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m