Regionfullmäktige 19 september 2006

Regionfullmäktige sammanträder. Foto: Bror Augustsson

Tid: 10.00 börjar sammanträdet.
Plats: Sessionssalen, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg

Ärenden som kommer att behandlas på mötet den 19 september:

 • Ändring i beslut rörande Samrehab Mark-Svenljunga
 • Ansvarsförsäkring med Landstingens Ömsesidiga Försäkrings-
  bolag för skada som orsakats av strålbehandling
 • Borgen för Västtrafik AB
 • Finansiering av åtgärder för att minska sjukfrånvaron
 • Ändrad ersättning för sjukresa med egen bil

Motioner som kommer att behandlas:

(Motion=Förslag till regionfullmäktige från en eller flera av regionfullmäktiges ledamöter)
 • Motion av Anita Afzelius-Alm m fl (fp) om att mäta
  forskningsprestationer
 • Motion av Conny Brännberg (kd) om att utveckla e-demokratin
 • Motion av Peter Kääpä m fl (fp) om redovisning av bifallna
  motioner
 • Motion av Claes-Göran Borg m fl (v) och Göran Larsson m fl (mp)
  om att vården kan bli bättre för personer med psykisk sjukdom och
  missbruk
 • Motion av Ole Borch (mp) om förbättringar av närsjukvården

Interpellationer som kommer att behandlas:

 • Ulla-Britt Hagström (-) om bemötande vid anhörigas avsked
  av avlidna
 • Claes-Göran Borg (v) om diabetesvård
uiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m