Regionfullmäktige 23 maj 2006

Regionfullmäktige sammanträder. Foto: Bror Augustsson

Tid: 09.00 är det allmänhetens frågestund. 10.00 börjar sammanträdet. 13.00 delas Miljöstipendium ut.
Plats: Sessionssalen, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg

Ärenden som kommer att behandlas på mötet den 23 maj:

 • Årsredovisning år 2005 för patientnämndsverksamheten
 • Delårsrapport mars 2006 för Västra Götalandsregionen
 • Partistöd 2007-2010
 • Bildande av ett kommunalförbund för avancerad strålbehandling
 • Personalvision 2010 nulägesbeskrivning 2006 - Visionen & verkligheten
 • Rapport från tillfällig beredning i regionfullmäktige - Fullmäktiges arbetsformer 2007-2010

Motioner som kommer att behandlas:

(Motion=Förslag till regionfullmäktige från en eller flera av regionfullmäktiges ledamöter)
 • Lars Bergsten m fl (m) om vårdvisare i Västra Götalandsregionen
 • Ulrik Nilsson (m) om regler vid avyttring
 • Ulrik Nilsson om snabb reaktion på ungdomsvåld
 • Göran Larsson m fl (mp) om medborgarförslag

Interpellationer som kommer att behandlas:

 • Terese Tengström (fp) om åtgärder vad gäller övervikt bland barn och ungdomar
 • Ann-Christine Simonsson (c) om vilket ansvar regionen har för tillgänglighet i vuxentandvården
 • Ulla-Britt Hagström (-) om lokal forskning inom äldreområdet
 • Lars-Arne Staxäng (m) om vad man gör i Västra Götalandsregionen för att E6:an färdigställs fortast möjligt till riktig motorvägsstandard
 • Göran Larsson (mp) om handslag för jämställda löner
 • Ulrik Nilsson (m) om upphandling av läkemedelsnära tjänster
 • Rigmor Salomonsson (v) om nya och kompletterande behandlingsmetoder vid alkoholism
uiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m