Regionfullmäktige 24 oktober 2006

Regionfullmäktige sammanträder. Foto: Bror Augustsson

Tid: 10.00 börjar sammanträdet. 11.30 Avtackning av ledamöter som lämnar RF. 13.00 Utdelning av handikappidrottsstipendium 2006
Plats: Sessionssalen, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg

Ärenden som kommer att behandlas på mötet den 24 oktober:

 • Delårsrapport augusti 2006 för Västra Götalandsregionen
 • Finansiering och avstämning av långsiktig handlingsplan för vårdgarantin inom ortopedin
 • Ansvarsfrihet för beställar- och samordningsförbunden
 • Redovisning av motionsbalans
 • Införande av allmän hörselscreening av nyfödda i Västra Götaland

Motioner som kommer att behandlas:

(Motion=Förslag till regionfullmäktige från en eller flera av regionfullmäktiges ledamöter)
 • Susanne Aronsson m fl (svg) om att införa hörselscreening för alla nyfödda i Västra Götaland
 • Ulla-Britt Hagström (-) om hörseltest för nyfödda
 • Conny Brännberg (kd) om kultur på recept (KUR)
 • Anders Fasth m fl (kd) om program för hållbar landsbygdsutveckling i Västra Götaland
 • Sten Bergheden (m) om att göra E20 till TEN-väg
 • Lars Bergsten m fl (m) om ekonomisk redovisning av vårdcentraler
 • Jan Hallberg m fl (m) om västkustsamverkan för fisket, havsmiljön och de näringar som är kopplade till fisket
 • Roland Karlsson m fl (fp) om att åtgärda trafikstrukturen i Göteborg nu

Interpellationer som kommer att behandlas:

 • Ulla-Britt Hagström (-) om bemötande vid anhörigas avsked av avlidna
 • Claes-Göran Borg (v) om diabetesvård
 • Ann-Christine Simonsson (c) om barn som far illa - Vem gör något?
 • Per Olov Blom (c) om kommunikationsplan kring prioriteringsfrågorna
uiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m