Regionfullmäktige 28 november 2006

Regionfullmäktige sammanträder. Foto: Bror Augustsson

Tid: 10.00 börjar sammanträdet. 13.00 Utdelning av regionens jämställdhetspris 2006
Plats: Sessionssalen, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg

Ärenden som kommer att behandlas på mötet den 28 november:

  • Budget år 2007 och flerårsplan 2008-2009
  • Nytt reglemente för revisorskollegiet
  • Nya reglementen på grund av ändrad politisk organisation
  • Ändrade reglementen för nämnder och styrelser inom hälso- och sjukvården
  • Förslag till prislista för vuxentandvård 2007
  • Ändrat namn på Västsvenska Teater och Dans AB
  • Valärenden

Motioner som kommer att behandlas:

(Motion=Förslag till regionfullmäktige från en eller flera av regionfullmäktiges ledamöter)
  • Inga motioner behandlas.

Interpellationer som kommer att behandlas:

  • Annette Ternstedt (v) om vaccin mot livmoderhalscancer
uiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m