Regionfullmäktige 4 april 2006

Regionfullmäktige Foto:Bror Augustsson

Tid: 10.00 börjar sammanträdet.
Plats: Sessionssalen, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg

Ärenden som kommer att behandlas på mötet den 4 april:

 • Revisionsberättelse för 2005 års verksamhet
 • Årsredovisning 2005 för Västra Götalandsregionen
 • Fortsatt infrastrukturplaneringsprocess
 • Detaljutformning av den politiska organisationen 2007-2010
 • Bildande av en förvaltning under servicenämnden
 • Sammanhållen IT-organisation i Västra Götalandsregionen
 • Permanentande av den samordnade rehabiliteringsverksamheten
 • Förslag från fastighetsnämnden att sälja mark från Nicklasberg i Vänersborg

Motioner som kommer att behandlas:

(Motion=Förslag till regionfullmäktige från en eller flera av regionfullmäktiges ledamöter)
 • Per-Olov Blom (c) om att lämna tillbaka guldet
 • Monica Selin m fl (kd) om rätt att träffa specialist inom 30 dagar
 • Monica Selin m fl (kd) om värdegrund för hälso- och sjukvården i Västra Götalandsregionen

Interpellationer som kommer att behandlas:

 • Johnny Bröndt (m) om problem inom ortopedin
 • Sivert Oxelbark (kd) om jämförelsearbete mellan olika sjukhusgrupper i Västra Götaland
 • Johnny Bröndt (m) om att resa med kollektivtrafiken till regionens möten
 • Ulla-Britt Hagström (-) om beredskap inför ökat flyktingmottagande
 • Göran Larsson (mp) - Hur fungerar regionens insatser till patienter med hög suicidrisk?
 • Ulrik Nilsson (m) om ekonomisk riskklassificering vid offentliga upphandlingar inom regionen
 • Soili Brunberg (mp) -Hur har man valt representanter till referensgruppen för Nationella Minoriteter?
 • Ulla Berne (-) om ambulansverksamheten i Dalsland
uiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m