Regionfullmäktige 7 februari 2006

Regionfullmäktige Foto:Bror Augustsson

Tid: 10.00 börjar sammanträdet.
(Kl 13.00 Information om regionens internationella arbete)
Plats: Sessionssalen, Kommunhuset i Vänersborg

Ärenden som kommer att behandlas på mötet den 7 februari:

 • Rapporten "Vilken roll har Tredje sektorn i framtiden för Västra Götalandsregionens verksamhet?"
 • Förslag till ny förvaltning för kulturverksamheter
 • Västtrafiks framtida bolagsstruktur
 • Patientavgifter vid vårdcentral för hemlösa i Göteborg
 • Begäran att under 2006 få disponera ej utnyttjade medel för nationell vårdgaranti
 • Bemyndigande till regionstyrelsen att disponera eget kapital för att öka tillgängligheten och korta köer i sjukvården
 • Förslag till justering av kulturnämndens regionbidrag

Motioner som kommer att behandlas:

(Motion=Förslag till regionfullmäktige från en eller flera av regionfullmäktiges ledamöter)
 • Lars Bergsten (m) om att utveckla alternativ drift inom folktandvården
 • Lars Bergsten (m) om att inrätta en oberoende medicinsk revision
 • Ingrid Bergman (mp) om att utreda förutsättningarna för att föra över BUP och de öppenpsykiatriska mottagningarna i Göteborg till primärvården
 • Uno Nilsson (s) om samarbetsmöjligheter på hälso- och sjukvårdsområdet mellan Västra Götalandsregionen och Östfold

Interpellationer som kommer att behandlas:

 • Conny Brännberg (kd) -Varför ska Jumbolansen upphöra?
 • Sören Kviberg (v) om försök med trängselavgifter
 • Annette Ternstedt (v) om uppsökande tandvård för funktionshindrade och äldre
 • Soili Brunberg (mp) om kvalitet och rättssäkerhet vid tolkning i vården
 • Ulrik Nilsson (m) om den öppna kranskärlskirurgin och Capio Heart Center
uiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m