2009-10-19-20 Fullmäktiges dagordning

Måndag och tisdag den 19 och 20 oktober sammanträder regionfullmäktige i Vänersborg.

Sammanträdet äger rum i sessionssalen, kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg, tisdagen den 19-20 oktober 2009.

 • Närradiosändning
 • Webbradio
 • Webb-TV
 • Handlingar
 • Läs mer om regionfullmäktige
 •  

  Sammanträdet den 19 oktober

  • 10.00 Start
  • Temadag för ledamöterna med seminarier och grupparbeten. Tema: Västra Götalandsregionen - Då, nu och i framtiden.

   

  Sammanträdet den 20 oktober

  • 10.00 Start
  • 13.00 Utdelning av handikappidrottsstipendium
  • 13.30 Information om regionens EU-arbete

  Ärenden som kommer att behandlas under sammanträdet

  • Delårsrapport per augusti för Västra Götalandsregionen
  • Plan för regional transportinfrastruktur 2010-2021
  • Yttrande över förslag till nationell plan för transportsystemet 2010-2021
  • Avtal med anledning av västsvenska infrastrukturpaketet
  • Utredning av ny modell för Västtrafik AB – förslag om förlängning av nu gällande avtal ytterligare ett år
  • Avsiktsförklaring om tillgängliga miljöer för personer med funktionsnedsättning
  • Förslag från fastighetsnämnden att förvärva del av fastighet till skoljordbruket i Dingle
  • Förslag från fastighetsnämnden att sälja del av fastighet i Borås samt köp av del av fastighet i Borås Samariten 4
  • Motionsbalansen och redovisning av bifallna motioner

  Frågestund

  Interpellationer

  • Sivert Oxelbark (KD) - Hur tillvaratas de olika sjukhusgruppernas processarbete i regionen

  Svaret till interpellationen kommer att publiceras på hemsidan senast fredagen den 16 oktober.

  Anmälan av inkomna motioner

  Anmäls under sammanträdet.

  Valärenden (utdelas vid mötet)

  uiqt|wB&vqkti{5{iu{qwmH%vozmoqwv5{mvqkti{5{iu{qwmH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m