2009-02-02 Regionfullmäktige - dagordning

Sammanträde med regionfullmäktige för Västra Götalandsregionen 
i sessionssalen, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg, tisdagen den 3 februari 2009.

 • 10.00 Start

Sammanträdet direktsänds både i närradio, i webbradio och i webb-TV.

Ärenden som kommer att behandlas under sammanträdet

 • Revidering av Internationell policy för Västra Götalandsregionen.
 • Anpassning av Frisktandvård Västra Götaland till nationell modell för Frisktandvård.
 • Justering av prislistan för vuxentandvård.
 • Utvärdering av tvådagars höstmöte med regionfullmäktige.
 • Ansökan till staten om bildande av ny folkhögskola - Agnesbergs folkhögskola.
 • Utveckling av primärvården i Västra Götalandsregionen. Införande av vårdval VG Primärvård. 

Frågestund

 1. Fråga till ordföranden i personalutskottet från Gunilla Levén (M) om arbetsmiljöfrågor.
 2. Fråga till ordföranden i Film i Väst från Conny Brännberg (KD) om representation i Film i Väst.
 3. Fråga till ordföranden i hälso- och sjukvårdsutskottet från Annika Tännström (M) om HIV-test.
 4. Fråga ställd till ordföranden i Film i Väst från Ingrid Fjällmyr (SVG) om representationen i Film i Väst.
 5. Fråga ställd till ordföranden i NU-sjukvården från Ingrid Fjällmyr (SVG) om riskanalyserna i NU-sjukvården.
 6. Fråga till ordföranden i regionutvecklingsnämnden från Birgitta Losman (MP) om infrastruktursatsningar.

Interpellationer

 • Sven-Olof Carlsson (M) om bemanningssituationen på Skene Lasarett.
 • Johan Kanmert (S) om hur Västra Götalandsregionen kan vara en motkraft mot destruktiva uppmaningar riktade till människor med ätstörningar?
 • Amanda Åhall (V) om uppförandekod vid upphandling.
 • Svar till interpellationerna

Motioner

 • Maria Abrahamsson (M) om Balikonferens i Västra Götaland.

Anmälan av inkomna motioner

Anmäls under sammanträdet.

Valärenden (utdelas vid mötet)

uiqt|wB&srmtt5nw{{H%vozmoqwv5{msrmtt5nw{{H%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m