2009-04-28 Regionfullmäktige - dagordning

Sammanträde med regionfullmäktige för Västra Götalandsregionen 
i sessionssalen, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg, tisdagen den 28 april 2009.

 • 10.00 Start
 • 13.00 Utdelning av årets miljöstipendium

Sammanträdet direktsänds både i närradio, i webbradio och i webb-TV.

Ärenden som kommer att behandlas under sammanträdet

 • Revisionsberättelse för 2008 års verksamhet
 • Årsredovisning 2008 för Västra Götalandsregionen
 • Årsredovisning år 2008 för patientnämndsverksamheten
 • Tidigareläggning av utbyggnad av E6 Lundbyleden och väg 155 Torslandavägen
 • Tecknande av hyresavtal i strategiska lägen – Lundby sjukhus
 • Övertagande av OLA-stiftelsen från Göteborgs stad
 • Ansvar för strålterapiverksamheten vid Södra Älvsborgs sjukhus
 • Ny styrelse för Angereds närsjukhus 
 • Uppföljning av tillfälliga fullmäktigeberedningarnas förslag
 • Försäljning av Restad Gård – godkännande av revers
 • Avtal med Vägverket om Marieholmsförbindelsen

Frågestund

Interpellationer

Anmälan av inkomna motioner

Anmäls under sammanträdet.

Valärenden (utdelas vid mötet)

uiqt|wB&vqkti{5{iu{qwmH%vozmoqwv5{mvqkti{5{iu{qwmH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m