Fullmäktige 2012

Fullmäktige 2012

 • 2012-11-27 Fullmäktiges dagordning

  16 november 2012

  Sammanträde med regionfullmäktige för Västra Götalandsregionen i sessionssalen, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg, tisdagen den 27 november 2012 kl 10.00. Handlingar till sammanträdet Kl 11.30 Avtackning av ledamöter som lämnat fullmäktige 2011-20......

 • 2012-11-27 Beslut i regionfullmäktige

  16 november 2012

  17:53 Mötet avslutas Ordföranden önskar ledamöter, ersättare och tjänstemän en god jul. Interpellationsdebatt Interpellationsdebatten avbröts i samband med lunchen och lades då sist på dagordningen. Tre interpellationer kvarstår: Monica Selin (KD) om......

 • 2012-10-22--23 Fullmäktiges dagordning

  11 oktober 2012

  Sammanträde med regionfullmäktige för Västra Götalandsregionen i sessionssalen, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg, den 22-23 oktober 2012 med start måndagen den 22 oktober kl 10.00. Handlingar till sammanträdet 22 oktober - Temadag om Omvänt......

 • 2012-10-22--23 Beslut i regionfullmäktige

  11 oktober 2012

  18.51 Mötet avslutas Ordföranden förklarade mötet för avslutat. Under dagen har mötet gått att följa på hemsidan, via närradio och webb-TV. Webb-TVsändningen går att se i repris med start dagen efter sammanträdet och då på adressen www.vgregion.se/webb......

 • 2012-09-18 Beslut i regionfullmäktige

  06 september 2012

  18:53 Mötet avslutas Regionfullmäktige samlas nästa gång den 22 oktober klockan 10.00 i kommunhuset i Vänersborg. I anslutning till sammanträdet delas Västra Götalandsregionens handikappidrottstipendium ut. 18:50 Fyra motioner inlämnade Fullmäktiges......

 • 2012-09-18 Fullmäktiges dagordning

  06 september 2012

  Sammanträde med regionfullmäktige för Västra Götalandsregionen i sessionssalen, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg, den 18 september 2012 med start kl 10.00. Kl 13.00 Utdelning av Kulturpriset Kl 13.15 Klimatseminarium Handlingar till sammanträdet......

 • 2012-06-11/12 Beslut i regionfullmäktige

  29 maj 2012

  20:40 mötet avslutas Ordförande förklarade mötet avslutat. Fyra motioner inlämnade Vid sammanträdet lämnades ledamöterna i två motioner: Jonny Magnusson (M) om teknikneutralt stöd för framväxten av klimatvänlig teknik. Gunilla Levén (M) om offentlig......

 • 2012-06-11/12 Fullmäktiges dagordning

  29 maj 2012

  Sammanträde med regionfullmäktige för Västra Götalandsregionen i sessionssalen, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg, den 11-12 juni 2012 med start måndagen den 11 juni kl 10.00. Utdelningen av kulturpriset som tidigare annonserats flyttas till......

 • 2012-05-15 Fullmäktiges dagordning

  04 april 2012

  Sammanträde med regionfullmäktige för Västra Götalandsregionen i sessionssalen, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg, tisdagen den 15 maj 2012 kl 10.00. Kl. 13.00 • Information om regionövergripande aktiviteter som stöd för verksamheternas arbete för......

 • 2012-05-15 Beslut i regionfullmäktige

  02 maj 2012

  14.15 Regionfullmäktiges sammanträde avslutas Nästa gång fullmäktige sammanträder blir måndagen den 11 juni. Observera att det då är frågan om ett tvådagars-sammanträde. 14.13 Inkomna motioner registreras Motion av Daniel Rondslätt (SD) om bättre......

 • 2012-04-17 Beslut i regionfullmäktige

  17 april 2012

  19.00 Sammanträdet avslutas 18.59 Valärenden Regionfullmäktige fattade beslut i ett flertal valärenden. Bland annat fattade fullmäktige beslut om nya ledamöter i miljönämnden, kulturnämnden, patientnämnden Göteborg och Kommittén för folkhälsofrågor.......

 • 2012-04-17 Fullmäktiges dagordning

  04 april 2012

  Sammanträde med regionfullmäktige för Västra Götalandsregionen i sessionssalen, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg, tisdagen den 17 april 2012 kl 10.00. Kl 13.00 Utdelning av miljöstipendier 2012 Kl 13.15 Information om regionens internationella......

 • 2012-02-07 Beslut i regionfullmäktige

  03 februari 2012

  15.37 Sammanträdet avslutas Sammanträdet är slut. Regionfullmäktige sammanträder nästa gång den 17 april. 15.20 Fortsatt interpellationsdebatt Gunilla Levén (M) om regionens rekryterings- och chefsförsörjningsprocess Bordlagd interpelation: Tord......

 • 2012-02-07 Fullmäktiges dagordning

  26 januari 2012

  Fullmäktiges dagordning 2012-02-07 Sammanträde med regionfullmäktige för Västra Götalandsregionen i sessionssalen, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg, tisdagen den 7 februari 2012 kl 10.00. Kl 13.00    Information om framtidens hälso- och sjukvård......

uiqt|wB&vqkti{5{iu{qwmH%vozmoqwv5{mvqkti{5{iu{qwmH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m