2013-04-16 Beslut i regionfullmäktige

Interpellationer

• Gunilla Druve Jansson (C) målet om inställelsetid för ambulanserna klaras inte
• Roland Karlsson (FP) om tillgången till ambulans i landsbygdskommunerna
• Kristina Jonäng (C) om uppdrag till naturbruksgymnasierna
• Jonas Andersson (FP) om patientsäkerheten

Ärenden

8. Revisionsberättelser för 2012 års verksamhet
Beslut: Enligt förslag.

9. Bokslutsdispositioner för 2012
Beslut: Enligt förslag.

10. Årsredovisning 2012 för Västra Götalandsregionen
Beslut: Enligt förslag

11. Redovisning 2012 för patientnämndsverksamheten
Beslut: Enligt förslag

12. Ekonomiska obalanser – förslag med anledning av uppdrag i detaljbudget 2013
Beslut: Enligt förslag

13. Redovisning av förutsättningar för servicenämndens ekonomi 2013
Beslut: Enligt förslag

14. Naturbruksgymnasiet Uddetorp – Försäljning av del av Skara Uddetorp 4:1
Beslut: Enligt förslag

15. Nationell plattform för utvecklingsprojekt: X2 AB
Beslut: Enligt förslag

16. Regionalt trafikförsörjningsprogram för Västra Götaland – återremiss delmål 5
Beslut: Enligt förslag

17. Nya spårvagnar och depå
Beslut: Enligt förslag

18. Ändring av primärvårdsstyrelsernas årsarvoden
Beslut: Enligt förslag

19. Revidering av arvodesbestämmelserna
Beslut: Enligt förslag

20. Motion av Arne Lernhag (M) om digitala kallelser
Beslut: Enligt förslag

21. Motion av Annika Tännström (M) om telefonrådgivning inom psykiatrin
Beslut: Ärendet återremitterat. Reservation: KD.

22. Motion av Gunilla Druve Jansson (C) om att införa en barnlinje på 1177
Beslut: Enligt förslag, efter votering.

23. Motion av Magnus Berntsson (KD) om tillgänglig sjukvårdsrådgivning i hela regionen under hela dygnet
Beslut: Enligt förslag

24. Motion av Marith Hesse m.fl. (M) om samarbete mellan Västra Götalandsregionen och Samhall
Beslut: Enligt förslag

25. Motion av Anders Fasth (KD) om ökande insatser mot ungdomsarbetslösheten
Beslut: Enligt förslag vad gäller de två första att-satserna. Att-sats nummer tre ändrad till följande: att i arbetet med att uppdatera strategin för ungt entreprenörskap också utreda förutsättningarna för att inrätta ett årligt pris för ungt entreprenörskap.

26. Motion av Monica Selin (KD) om att införa flexibla nattstopp i kollektivtrafiken
Beslut: Enligt förslag, efter votering. Reservation: M och KD.

27. Motion av Eva-Lott Gram (KD) om att förbättra eftervården vid förlossning
Beslut: Enligt förslag

28. Motion av Kurt Karlsson (SD) om etiska regler för förtroende- valda i Västra Götalandsregionen
Beslut: Enligt förslag. Reservation: SD.

29. Anmälan av inkomna motioner

30. Anmälningsärenden 
 
31. Valärenden

32. Fortsättning interpellationer


Frågor besvaras av regionfullmäktiges ordförande, Kjell Nordström (S), 070-530 42 96

Presskontakt: Jan Nyman, 0702-544162

uiqt|wB&vqkti{5{iu{qwmH%vozmoqwv5{mvqkti{5{iu{qwmH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m