2013-05-14 Beslut i regionfullmäktige

Interpellationer

• Heikki Klaavuniemi (SD) om medicinska risker vid
släktäktenskap

Ärenden

8. Regional strategi för säkerhetsarbetet i Västra Götalandsregionen 2013-2016
Beslut: Enligt förslag
9. Skrivelse till regeringen om beteckningen REGIONFULLMÄKTIGE på valsedlar
Beslut: Enligt förslag
10. Motion av Conny Brännberg (KD) om kulturupplevelser för regionens unga
Beslut: Enligt förslag
11. Motion av Martin Andréasson (M) om ny informationsmiljö i hälso- och sjukvården
Beslut: Enligt förslag
12. Motion av Marith Hesse (M) om tydligare samarbete mellan BVC och förskolor
Beslut: Enligt förslag
13. Motion av Heikki Klaavuniemi (SD) om kompetenscentrum mot hedersrelaterat våld och förtryck
Beslut: Enligt förslag. Reservation: SD.
14. Anmälan av inkomna motioner
15. Anmälningsärenden
16. Valärenden

Frågor besvaras av regionfullmäktiges ordförande, Kjell Nordström (S), 070-530 42 96

Presskontakt: Jan Nyman, 0702-544162

uiqt|wB&riv5%x5v%yuivH%vozmoqwv5{mriv5%x5v%yuivH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m