2013-06-10-11 Beslut i regionfullmäktige

Ärenden

7. Delårsrapport mars för Västra Götalandsregionen
Beslut: Enligt förslag. Reservation: FP, M, C, KD. Votering om tilläggsyrkande från Folkpartiet angående att godkänna en budgetavvikelse för Skaraborgs sjukhus. Tilläggsyrkandet avslogs.
8. Sammanträdestider för fullmäktige 2014
Beslut: Enligt förslag
 9. Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling: Ansvarsfrihet för 2012
Beslut: Enligt förslag
10. Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling: budget 2014 och plan för verksamheten
Beslut: Enligt förslag
11. Ansvarsfrihet för samordningsförbunden för verksamhetsåret 2012
Beslut: Enligt förslag
12. Målbild Tåg 2035
Beslut: Enligt förslag. Ärendet avgjort efter votering med anledning av tilläggsyrkande från Folkpartiet.
13. Revidering av kommittén för rättighetsfrågors reglemente
Beslut: Enligt förslag
14. Budget 2014
Beslut: Enligt förslag. Reservation: M, KD, C, FP, SD.
15. Revidering av krav- och kvalitetsboken
Beslut: Enligt förslag
16. Senareläggning av åtgärder vid SÄS/Skene
Beslut: Enligt förslag
17. Anmälan av inkomna motioner
18. Anmälningsärenden
19. Valärenden

Regionfullmäktige avslutades tisdag 11 juni klockan 15.30.

Frågor besvaras av regionfullmäktiges ordförande, Kjell Nordström (S), 070-530 42 96

Presskontakt: Jan Nyman, 0702-544162

uiqt|wB&riv5%x5v%yuivH%vozmoqwv5{mriv5%x5v%yuivH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m