2013-10-22 Beslut i regionfullmäktige

Interpellationer

• Helena Holmberg (FP) om den politiska behandlingen av framtidens hälso- och sjukvård 

Ärenden

8. Delårsrapport augusti för Västra Götalandsregionen
Beslut: Enligt förslag
9. Uttalande angående inriktning av det fortsatta arbetet för utbyggnad av E20
Beslut: Enligt förslag
10. Motion av Gunilla Levén (M) om fler utbildningsplatser för handledare inom sjukvården
Beslut: Enligt förslag. Ärendet avgjordes efter votering.
11. Motion av Gunilla Levén (M) och Marith Hesse (M) om hälsocheck till regionens anställda
Beslut: Enligt förslag 
12. Motion av Gunilla Levén (M) och Lisbeth Sundén Andersson (M) om att bidra till att bryta utanförskapet
Beslut: Enligt förslag. Reservation: M, FP.
13. Motion av Magnus Berntsson (KD) om SMS-livräddare i Västra Götaland
Beslut: Enligt förslag
14. Anmälan av inkomna motioner
15. Anmälningsärenden
16. Valärenden - valberedningens förslag till val
Regionfullmäktige avslutades klockan 14.24

Frågor besvaras av regionfullmäktiges ordförande, Kjell Nordström (S), 070-530 42 96
Presskontakt: Jan Nyman, 0702-544162

uiqt|wB&riv5%x5v%yuivH%vozmoqwv5{mriv5%x5v%yuivH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m