Organisationen

Västra Götalandsregionens är en politiskt styrd organisation. Det innebär att regionorganisationen har två delar – dels den politiska organisationen, dels verksamhets- och kansliorganisationen (ofta kallad tjänstemannaorganisationen).

Den politiska organisationen

Den politiska organisationen omfattar regionfullmäktige samt alla nämnder, styrelser, kommittéer, utskott och beredningar. (Organisationsskiss via länk i dokumentrutan.) Här finns cirka 1100 förtroendevalda politiker som beslutar om verksamheternas ekonomiska ramar, inriktning, mål med mera. 

Så styrs Västra Götalandsorganisationen

Verksamheter och kanslier

Verksamhets- och kansliorganisationen kallas också "tjänstemannaorganisationen". Den leds av regiondirektören och består i sin tur av två delar: dels alla verksamheter, dels den centrala ledningsorganisationen. (Organisationsskiss via länk i dokumentrutan.) Här finns Västra Götalandsregionens 52 000 anställda – alla med det gemensamma uppdraget att genomföra och förverkliga politiska beslut.

Verksamheterna (t.ex. inom sjukvård, kultur, kollektivtrafik, utbildning) är organiserade i förvaltningar och bolag. För varje verksamhet eller verksamhetsområde finns en politisk styrelse.

Alla verksamheter

Tjänstemannaorganisationen ger stöd åt den politiska organisationen. Här arbetar tjänstemän med underlag för de politiska besluten – gör utredningar, beräkningar, analyser och konsekvensbeskrivningar, utformar planer och förslag.

uiqt|wBuizqi5m5v%y{|zwuH%vozmoqwv5{muizqi5m5v%y{|zwuH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m