Litteratur och artiklar

På denna sida finns skrifter och artiklar m.m. om regionfrågorna med koppling till Västra Götalandsregionen.

Regioner i Europa
Region Skåne, Västra Götalandsregionen och Regionplanekontoret i Stockholms läns landsting har tagit fram en ny antologi om regioner i Europa (oktober 2008). Där finns en bred genomgång av olika självstyrelsemodeller i Europa, både sammanfattande perspektiv och exempel på regioner. Boken ger en utmärkt sammanfattning av regionfrågan i ett europeiskt perspektiv. Boken kan beställas på  .

Perspektiv på regionen
Västra Götalandsregionen har tagit fram en skrift, "Perspektiv på regionen" (dec 2007), som sammanfattar erarenheter och perspektiv på Västra Götalandsregionen. Den innehåller intervjuer med politiker, regionens medarbetare, regioninvånare, forskare, näringslivs- och myndighetsföreträdare och andra intressenter. Skriften kan beställas hos  

Göteborgs universitets rapporter om Västra Götalandprocessen 
Göteborgs universitet har genom SOM-institutet följt Västra Götalandsregionen under hela tiden sedan 1999. En lång rad rapporter har presenterats om demokrati, effektivitet, identitet, mediarapportering och bilden av regionen och kunskap om och förtroendet för politiker och partier. Titta på hemsidan www.som.gu.se.

Samverkan med länsstyrelsen
Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen har tagit fram en gemensam rapport om erfarenheter och slutsatser av att arbeta i ett nytt och större län med en ändrad regional ansvarsfördelning, där ett direktvalt regionfullmäktige ansvarar för de regionala utvecklingsfrågorna. Rapporten har överlämnats till Ansvarskommittén. På grundval av rapporten har landshövding Göte Bernhardsson, regionstyrelsens ordförande Roland Andersson, länsöverdirektör Göran Bengtsson och regionutvecklingsnämndens ordförande Kent Johansson skrivit en debattartikel.

Samverkan Västra Götalandsregionen-kommunerna

På uppdrag av Beredningsgruppen för regionutveckling (BRU) har kommunförbundens direktörer och regionutvecklingsdirektören tagit fram en rapport om ansvarsfördelningen mellan kommunerna och Västra Götalandsregionen i genomförandet av Vision Västra Götaland. Rapporten innehåller bl.a. en genomgång av erfarenheter av samarbetet kommuner-region sedan regionbildningen 1999, bl.a. med utgångspunkt från överenskommelserna i Väststyrelseprocessen, där gränssnitten kommuner-region lades fast. Rapporten har remissbehandlats i kommunförbunden och regionen och den kommer närmast att diskuteras i BRU.

Dokumentation från självstyrelseseminariet
En dokumentation har tagits fram från ett seminarium om den idébok (se nedan) om regionala självstyret som Västra Götalandsregionen och Region Skåne tagit fram. Den finns här.

Hälso- och sjukvården som tillväxtfaktor
Västra Götalandsregionen och Region Skåne har gemensamt tagit fram en analys av hälso- och sjukvården som drivkraft för tillväxt och utveckling. Fokus är vilka möjligheter som ligger i att ansvaret för hälso- och sjukvård och tillväxt/utveckling ligger hos samma organ, som det gör i Västra Götaland och Skåne. Rapporten har utarbetats av Econ Analyse AB. Region Skåne är modellexempel i analysen. Den kan även beställas från  .

Likhet eller likvärdighet?
En dokumentation har tagits fram av ett seminarium om likhet eller likvärdighet som arrangerades i maj 2005 av Västra Götalandsregionen, Region Skåne och CEFOS, Centrum för forskning om offentlig verksamhet. Rapporten innehåller inlägg från en rad skribenter om frågor som i vilken grad en kommun eller region själv kan bestämma om hur välfärdsuppgifterna ska utföras och gränserna mellan nationell enhetlighet och lokal differentiering. Rapporten kan beställas hos  .   

Idébok om självstyrelsen 
Västra Götalandsregionen och Region Skåne tog 2006 fram en idébok om det lokala och regionala självstyrets förutsättningar, som ett led i dialogen om ansvarskommitténs frågor. I boken er en rad författare sin syn på självstyrelsens förutsättningar och möjligheter. Beställ den hos  

Med utgångspunkt från boken, arrangerades också ett seminariet "Låt självstyret variera med förutsättningarna!". Dokumentation från seminariet finns här

"Regional demokrati"
Västra Götalandsregionen och Region Skåne har tillsammans tagit fram en bok om regional demokrati. Boken är i första hand avsedd för gymnasiets samhällskunskapsundervisning. Läs mer om boken här 

 

 

 

 

uiqt|wBilzm{{5lq{|zqj}|qwv{kmv|z}uH%vozmoqwv5{milzm{{5lq{|zqj}|qwv{kmv|z}uH%vozmoqwv5{muiqt|wBilzm{{5lq{|zqj}|qwv{kmv|z}uH%vozmoqwv5{milzm{{5lq{|zqj}|qwv{kmv|z}uH%vozmoqwv5{muiqt|wBilzm{{5lq{|zqj}|qwv{kmv|z}uH%vozmoqwv5{milzm{{5lq{|zqj}|qwv{kmv|z}uH%vozmoqwv5{muiqt|wBilzm{{5lq{|zqj}|qwv{kmv|z}uH%vozmoqwv5{milzm{{5lq{|zqj}|qwv{kmv|z}uH%vozmoqwv5{muiqt|wBilzm{{5lq{|zqj}|qwv{kmv|z}uH%vozmoqwv5{milzm{{5lq{|zqj}|qwv{kmv|z}uH%vozmoqwv5{muiqt|wBtiz{5|pwzH%vozmoqwv5{mtiz{5|pwzH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m