Regionövergripande information för dig som är politiker

På den här sidan har vi samlat länkar till information som kan vara till nytta för dig som är politiker i Västra Götalandsregionen.

Fördjupad information om enskilda verksamheter hittar du bakom flikarna i toppmenyn. Vill du ha en överblick av hela innehållet på webbplatsen är webbkartan en bra hjälp. Den hittar du alltid under "Om webbplatsen" längst upp på sidan.

Webbkarta - översiktlig bild av innehållet på Västra Götalandsregionens webbplats

Uppdrag och historik

Om Västra Götalandsregionen

Vägen till Västra Götalandsregionen - en historisk förändring

Vision Västra Götaland - Det goda livet 

Statistik och fakta om Västra Götaland

Statistik och fakta om Västra Götaland

Så styrs Västra Götalandsregionen

Så styrs Västra Götalandsregionen - politiska organ, roller, uppgifter och ansvarsområden

Budgeten - det viktigaste styrdokumentet

Regionövergripande styrdokument

Regionfullmäktige

Regionstyrelsen

Nämnder och styrelser

Så arbetar Västra Götalandsregionen med begripliga handlingar för politiska beslut

Organisation och verksamhet 

Verksamheter och bolag i Västra Götalandsregionen

Västra Götalandsregionens organisation samt organisationsskisser över tjänstemannaorganisationen och den politiska organisationen

Centrala ledningsgrupper och ledningsorganisation, inklusive organisationsskiss

Hälso- och sjukvården

Så styrs hälso- och sjukvården - beställar- och utförarmodell

Koncernstab hälso- och sjukvård

1177.se - Vårdguiden Råd om vård dygnet runt

Vårdvalsmodellen VG Primärvård - en sida som vänder sig till offentliga och privata vårdgivare

Om valfrihet i vården på 1177.se - en sida som vänder sig till befolkningen

Kontakten med media

Foldern och mediekortet nedan har tagits fram som stöd för chefer och tjänstemän i Västra Götalandsregionen. De politiska partierna kan ha eget stödmaterial.

Att tänka på i mötet med media - folder (öppnas i nytt fönster)

Mediekort - en liten lathund om vad man kan tänkta på i kontakten med media (öppnas i nytt fönster)

Pressrummet - för medias representanter

Pressmeddelanden från Västra Götalandsregionens verksamheter

Administration, dokument och handlingar

Blanketter - resor, förlorad arbetsinkomst med mera

Diarium - diarieförda dokument och handlingar

Om allmänna handlingar

Regler, rutiner och arvodesbestämmelser 

uiqt|wB&zmoqvi5ivlmz{{wvH%vozmoqwv5{mzmoqvi5ivlmz{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m