Det ska vara lätt att förstå och hitta i handlingarna för politiska beslut

Vare sig du är politiker och behöver sätta dig in i ett ärende eller invånare som är intresserad av ett beslut ska du kunna förstå och hitta i handlingarna för politiska beslut. Det är en av grundtankarna bakom Västra Götalandsregionens arbete med klarspråk i handlingar. Ett arbete som startade med projektet lättlästa handlingar som avslutades i juni 2014 efter 1,5 år.

Det här ska du kunna förvänta dig när du läser handlingar för politiska beslut i Västra Götalandsregionen.

  • Du förstår texten även när du inte har bakgrundsinformation om ett ärende eller är insatt i en avdelnings fackuttryck eller förkortningar.
  • Du hittar beslutsförslag och annan information på samma ställe i alla tjänsteutlåtande.
  • Du kan snabbt sätta dig in i vad ett beslut handlar om med hjälp av sammanfattningen i tjänsteutlåtandet.
  • När du läst sammanfattningen till en längre rapport vet du vad som är viktigt och vilka slutsatser som ligger till grund för beslutsförslagen.

Projekt lättlästa handlingar har lagt grunden

Det finns många självklara argument för att arbeta med begripliga handlingar, till exempel demokrati, tillgänglighet och effektivitet. Samtidigt krävs det mycket av de skribenter som behöver tänka om och uttrycka sig på ett annat sätt. Det tar tid att ändra sitt sätt att skriva och man kan behöva både utbildning, praktiska verktyg, någon att diskutera med, återkoppling, konstruktiv kritik och uppmuntran.

Projektet har lagt en grund för arbetet med klarspråks­utbildningar, språkliga riktlinjer och gemensamma mallar. För det fortsatta arbetet ligger ett stort ansvar på varje chef att se till att det finns förutsättningar att jobba på ett bra sätt med texterna. Att varje handläggare/skribent har den utbildning och det stöd som behövs. Projektets arbetsgrupp finns kvar som fortsatt stöd under 2015 och 2016. Därefter ska arbetet med klarspråk i handlingar vara en integrerad och prioriterad del i chefers och handläggares ansvar.

Läs mer om projektet och det fortsatta arbetet med begripliga och enhetliga handlingar i Slutrapporten för projekt lättlästa handlingar.

uiqt|wBzmoqvi5ivlmz{{wvH%vozmoqwv5{mzmoqvi5ivlmz{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wB&zmoqvi5ivlmz{{wvH%vozmoqwv5{mzmoqvi5ivlmz{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m