Kommunikatör i Beredskap - KiB

Kommunikatör i beredskap, KiB, är en del av Västra Götalandsregionens (VGR) beredskap för att snabbt kunna agera vid akuta krislägen.

KiB är aktiv utanför kontorstid, kvällar och helger och kan nås via Västra Götalandsregionens växel tfn: 010 – 441 00 00. Begär kommunikatör i beredskap.

Kommunikatör i Beredskap är i första hand en del av VGR:s krisberedskap, men kan även besvara akuta pressärenden.

Under kontorstid ansvarar koncernkontorets presstjänst för beredskapen.

Kontakta KiB

KiB är aktiv kvällar och helger.

Ring 010-441 00 00 (vx) och begär Kommunikatör i Beredskap.

(Övrig tid kontakta presstjänsten)

uiqt|wB&vqkti{5{iu{qwmH%vozmoqwv5{mvqkti{5{iu{qwmH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m