Presstjänsten

Presstjänsten är till för dig som arbetar inom media - press, radio, och TV. Vår uppgift är att hjälpa dig som arbetar inom media att hitta i och få kontakt med våra verksamheter och, så långt vi själva kan, svara på olika frågor. Presstjänsten hanterar främst frågor om regionledningen, koncernkontoret, den centrala politiska ledningen och vår verksamhet som helhet - Västra Götalandsregionen ur ett koncernperspektiv. Presstjänsten rapporterar också om regionstyrelsens och regionfullmäktiges beslut.

Om dina frågor gäller en eller ett par av verksamheterna är du naturligtvis välkommen även med dessa frågor men du kan också vända dig direkt till den berörda förvaltningen. Adresser till många av förvaltningarna finns på kontaktsidan.

Kontakta presstjänsten

Presstjänsten nås enklast genom att ringa 010-441 40 00. Samtalet besvaras av växeln och kopplas under kontorstid till någon av presstjänstens medarbetare. Det går också att skicka epost till till presstjänsten via adressen:  

Medarbetare

  • Jörgen Andersson, kommunikastör/presskontakt
  • Gabriel Holmqvist, kommunikatör/presskontakt
  • Thomas Schulz, kommunikatör/presskontakt
  • Niclas Samsioe, kommunikatör/presskontakt

Presstjänsten är en del av koncernstab kommunikation och externa relationer vid Koncernkontoret. Enhetschef är Maria Wernstål och avdelningschef är kommunikationsdirektör Erik Lagersten.

Presstjänst

Presstjänst, vardagar 08-17

010-441 40 00

Kommunikatör i Beredskap - KiB

För akuta medieärenden efter kontorstid, ring Västra Götalands-regionens växel:

010-441 00 00

Begär:
Kommunikatör i beredskap - KiB

Politisk kalender

uiqt|wBxzm{{|riv{|mvH%vozmoqwv5{mxzm{{|riv{|mvH%vozmoqwv5{muiqt|wB&vqkti{5{iu{qwmH%vozmoqwv5{mvqkti{5{iu{qwmH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m