Regionutveckling i Västra Götaland

Regionutveckling handlar om att göra det bästa av Västra Götalands förutsättningar och att arbeta för tillväxt och hållbar utveckling. Mycket av arbetet gör vi i samarbete med andra. Till exempel företag, organisationer, kommuner, högskolor och universitet och statliga organ.

Följ oss! :-)

FacebookTwitterYoutube

Följ Västra Götalandsregionens arbete med tillväxt och hållbar utveckling.

Aktuellt

Kalender

Västra Götaland 2014-2020 Västra Götaland 2020 Strategin Västra Götaland 2020 är en gemensam vägvisare för dem som bidrar till och vill påverka Västra Götalands utveckling. www.vgregion.se/vg2020
Västra Götaland på tre minuter (film) Se filmen Öppna ditt härta - En tre minuters resa genom Västra Götaland.
Stöd till projekt inom social ekonomi Socialt Entreprenörskap stöder entreprenörskap, innovationer, sysselsättning, företagande och tillväxtskapande insatser med betoning på nya grepp som kan få positiva konsekvenser för regional tillväxt.
Sök stöd Sök stöd och finansiering Sök stöd och finansiering för projekt som bidrar till att utveckla Västra Götaland och ett bättre liv för oss som bor här.
Ett attraktivt, hållbart och växande Västsverige Västsvenska paketet är satsningar som görs på vägar och järn­vägar för tåg, bussar, spårvagnar, cyklar och bilar fram till cirka 2027.
Entreprenörskap, starta företag och hitta rådgivning. Starta och driva företag? Gratis rådgivning i hela Västra Götaland.
Följ oss på facebook Följ vårt arbete och olika projekt med att utveckla Västra Götaland.
Teknikparker och inkubatorer i Västra Götaland Innovationer och affärsidéer sökes! Genom teknikparkerna möts inkubatorer, större forskningsprojekt och företagsnätverk.
Innovationsslussen Innovationssluss Västra Götaland Har du en idé som kan förbättra vården? Innovationsslussen hjälper fram nya idéer.

uiqt|wBzmoqwv}|%v5%wmjjH%vozmoqwv5{mzmoqwv}|%v5%wmjjH%vozmoqwv5{muiqt|wBnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{mnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m