EU-program i Västra Götaland

Västra Götaland påverkas av EU på flera sätt. Visste du till exempel att cirka 50 procent av de beslut som tas på regional nivå har direkt koppling till EU? Eller att EU avsätter ungefär en tredjedel av sin budget till regionalpolitik? 

Läs mer om EU-frågor på vår EU-portal.

www.vgregion.se/eu

uiqt|wBzmoqwv}|%v5%wmjjH%vozmoqwv5{mzmoqwv}|%v5%wmjjH%vozmoqwv5{muiqt|wBnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{mnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m