Frågor och svar om EU-program

Här har vi samlat de vanligaste frågorna om EU-program.

1. Vad är offentlig medfinansiering?

Svar: EU-finansiering kräver motfinansiering. Ett projekt finansieras nästan aldrig till 100 procent av EU-medel, utan det krävs medfinansiering från andra offentliga organ. Generellt finansierar EU max 50 procent av den totala projektbudgeten.

2. Hur tar jag reda på om jag kan få pengar från EU för att finansiera mitt projekt?

Svar: EU ger stöd till projekt som rör många olika slags verksamheter, som till exempel kultur, landsbygdsutveckling, vänortssamarbete, forskning och folkhälsoprojekt. För varje stöd har EU särskilda krav som ska vara uppfyllda för att ett projekt ska kunna få stöd.

En mer omfattande orientering över vilka stöd som finns kan du läsa om under EU-program på den här sidan. 

3. Jag ska starta ett företag och behöver finansiering. Kan jag få bidrag från EU?

Svar: EU har inga generella stöd för att starta ett enskilt företag. Däremot finns det stöd för att till exempel kompetensutveckla personal. Du kan också få rådgivning om hur du etablerar ditt företag eller skaffar affärsparter i andra EU-länder.

Svenska ESF-rådet har hand om EU:s stöd till kompetensutveckling.

4. Kan jag få EU-pengar till mitt forskningsprojekt?

Svar: EU har ett särskilt program för forskning och utveckling kallat Horizon 2020. Det är öppet för enskilda forskare, universitet, företag samt andra organisationer inom ett stort antal ämnesområden. Stöd ges till samarbetsprojekt med forskare från flera länder. Läs mer om Horizon 2020 här.

5. Måste ett projekt omfatta flera länder för att få stöd från EU?

Svar: EU kräver vanligtvis att projekt ska omfatta ett samarbete med deltagare i flera EU-länder. Projekt som får stöd ska bidra till utveckling i flera länder och ha vad man brukar kalla en ”europeisk dimension”.

Det finns dock undantag. Det gäller till exempel projekt via Europeiska regionalfonden, socialfonden och Landbygdsprogrammet. Dessa projekt kan ske i enskilda länder och regioner. Tillväxtverket informerar om stöd från regionalfonden, Svenska ESF-rådet om socialfonden och Jordbruksverket samt länsstyrelserna om Landsbygdsprogrammet.

6. När vet jag om vi får pengar?

Svar: Hur lång ansökningsprocessen är beror på vilket program du söker stöd ifrån. För de strukturfondsprogram som Västra Götaland berörs av finns information om ansökningsomgångar samt beslutsmöten på respektive EU-programs sida. Samtliga projekt informeras strax efter beslutsmötet om de fått bifall eller avslag.

uiqt|wBpivvi5tqvl{|zwuH%vozmoqwv5{mpivvi5tqvl{|zwuH%vozmoqwv5{muiqt|wBnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{mnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m