Regional konkurrenskraft och sysselsättning 2007-2013

EU-målet "Regional konkurrenskraft och sysselsättning" ska stärka regioners konkurrenskraft och öka sysselsättningen.

Målet finansieras dels via Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) och dels via Europeiska socialfonden (ESF).

Sverige är indelat i åtta programområden där Västsverige, Västra Götaland och Hallands län, utgör ett område. Varje programområde omfattas av ett regionalt strukturfondsprogram för projekt som finansieras via ERUF och en regional plan för projekt som finansieras via ESF.

Samtliga åtta programområden har ett strukturfondspartnerskap vars främsta uppgift är att prioritera mellan ansökningar om projektstöd från det regionala strukturfondsprogrammet (ERUF) samt den regionala planen (ESF).

Västsveriges regionala plan för socialfonden

För åtgärder som finansieras via Europeiska socialfonden (ESF) finns ett nationellt strukturfondsprogram och åtta regionala planer. Det övergripande målet för programmet är ökad tillväxt genom god kompetensförsörjning samt ett ökat arbetskraftsutbud. Syftet med socialfonden är att motverka och förhindra arbetslöshet samt utveckla det mänskliga kapitalet och främja integration på arbetsmarknaden. Västsveriges regionala plan har tagits fram utifrån programområdes förutsättningar för att på bästa sätt kunna bidra det övergripande målet. Västra Götalandsregionen har samordnat framtagandet .  

Den regionala planen för Västsverige omslöt ca 2,5 miljarder kronor under programperioden 2007 – 2013.

Läs mer om Västsveriges regionala plan och socialfonden (ESF)

Västsveriges regionala strukturfondsprogram

Västra Götalandsregionen har samordnat framtagandet av Västsveriges regionala strukturfondsprogram för konkurrenskraft och sysselsättning. Programmet har satts samman utifrån regionala förutsättningar och behov. Dess övergripande mål är att skapa en Hållbar tillväxt genom fler och växande företag som bidrar till nya jobb och hållbar stadsutveckling. Projekt som bedrivs inom programmet ska innehålla satsningar inom något av följande insatsområden: entreprenörskap och innovativt företagande, samverkansinitiativ och innovativa miljöer samt hållbar stadsutveckling.

Den totala omslutningen för Västsveriges program är ca 2 000 miljoner kronor under perioden 2007-2013, varav 572 miljoner kronor är EU-medel.

Läs om strukturfondsprogrammet för regional konkurrenskraft och sysselsättning (ERUF).

 


 

 

uiqt|wB&smvv%y5{|wtxmH%vozmoqwv5{msmvv%y5{|wtxmH%vozmoqwv5{muiqt|wBnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{mnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m