Forskning och utveckling i Västra Götaland

www.vgregion.se/regionutveckling/fou

Forskning och utveckling.

Foto: Sundeip Arora, Franklin Carrero, Rodolfo Clix.

Forskning i världsklass är en nödvändighet för att västsvenskt näringsliv skall utvecklas och vara konkurrenskraftigt i framtiden.

Västra Götalandsregionen arbetar för att företag, högskolor och universitet ska samarbeta och utbyta kunskap när det gäller forskning och utveckling. Framförallt inom områden som är viktiga för Västra Götalands tillväxt och utveckling.

Västra Götalandsregionens roll är att initiera, medverka i samarbeten och medfinansiera insatser inom ett antal prioriterade områden, som till exempel life science, smarta textilier och hållbara transporter.

Nyheter och aktuellt

uiqt|wBzmoqwv}|%v5%wmjjH%vozmoqwv5{mzmoqwv}|%v5%wmjjH%vozmoqwv5{muiqt|wBnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{mnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m