Avdelningen forskning, utveckling och utbildning

Adresser och telefon

Koncernstab regional utveckling
Forskning och utveckling

Västra Götalandsregionen,
Box 1091, 405 23 Göteborg
(även 462 80 Vänersborg)

Besöksadresser

Regionens Hus, Södra Hamngatan 37-41, Göteborg
Regionens Hus, Östergatan 1, Vänersborg

Telefon, växel:

010-441 16 00 (Göteborg)
0521-27 57 00 (Vänersborg)

 

  
Anders Carlberg
chef
  
Telefon: 010-441 16 43
Mobil: 070-882 15 41

Forskning, utveckling och utbildning

Jessica Hjerpe Olausson

Mobil: 070-080 60 18
 

Hanna Blomdahl
 
076-051 75 42

 Hanna Blomdahl

Hans Fogelberg
 
Mobil: 076-050 37 76

Hans Fogelberg
Lisa Belfrage
 
Mobil: 070-082 43 41
Lisa Belfrage

 Eva-Lena Ekman
 
Mobil: 070-020 64 46

 Eva-Lena Ekman

Susanne Hammarström
 
Mobil: 072-250 09 87

Susanne Hammarström

Utbildning och kompetensfrågor

Marja-Leena Lampinen
  
Tel: 010-44 11 636
Mobil: 070-540 41 16
Marja-Leena Lampinen
Göran Fock
Regionutvecklare 
  
Tel 010-44 11 637
Mobil: 070-840 52 19
Göran Fock
Therese Ydrén (fd Lundberg)
  
Tel: 010-44 11 635
Mobil: 076-809 09 12
Therese Lundberg

Om avdelningen

Avdelningen forskning, utveckling och utbildning arbetar för att det ska utvecklas starka forsknings- och innovationsmiljöer i Västra Götaland och för att öka västsvenskt deltagande i nationella och europeiska forskningsprogram. Enheten hanterar också frågor om utbildning och kompetens.


Söker du FoU relaterad till hälso- och sjukvård?

Se även FoU-enheter i Västra Götalandsregionens hälso- och sjukvårdsorganisation.

 


uiqt|wBivlmz{5kiztjmzoH%vozmoqwv5{mivlmz{5kiztjmzoH%vozmoqwv5{muiqt|wBrm{{qki5prmzxm5wti}{{wvH%vozmoqwv5{mrm{{qki5prmzxm5wti}{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBpivvi5jtwuliptH%vozmoqwv5{mpivvi5jtwuliptH%vozmoqwv5{muiqt|wBpiv{5nwomtjmzoH%vozmoqwv5{mpiv{5nwomtjmzoH%vozmoqwv5{muiqt|wBtq{i5jmtnziomH%vozmoqwv5{mtq{i5jmtnziomH%vozmoqwv5{muiqt|wBm%vi4tmvi5msuivH%vozmoqwv5{mm%vi4tmvi5msuivH%vozmoqwv5{muiqt|wB{}{ivvm5piuuiz{|zwuH%vozmoqwv5{m{}{ivvm5piuuiz{|zwuH%vozmoqwv5{muiqt|wBuizri4tmmvi5tiuxqvmvH%vozmoqwv5{muizri4tmmvi5tiuxqvmvH%vozmoqwv5{muiqt|wBowziv5nwksH%vozmoqwv5{mowziv5nwksH%vozmoqwv5{muiqt|wB|pmzm{m5%ylzmvH%vozmoqwv5{m|pmzm{m5%ylzmvH%vozmoqwv5{muiqt|wBzmoqwv}|%v5%wmjjH%vozmoqwv5{mzmoqwv}|%v5%wmjjH%vozmoqwv5{muiqt|wBnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{mnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m