Maritima frågor i Västra Götaland

www.vgregion.se/maritimutveckling

Modern fyr.  

Havet och verksamheter som har anknytning till havet spelar en stor roll för Västra Götaland. Historiskt har de maritima näringarna satt sin prägel på Bohuskusten och Göteborg men även på kusten kring Vänern. Idag är Västra Götaland nordiskt sjöfartscentrum genom Göteborgs hamn, centrum för forskning och utveckling kring havsmiljö och marin utveckling samt svenskt fiskecentrum.

I Västra Götaland finns också ett omfattande båtliv, främst vid Bohuskusten men i ökande omfattning också i Vänern. Kustturismen är en växande bransch som är beroende av en god havsmiljö.

Samverkan mellan näringsliv och offentlig sektor

För att behålla och utveckla den maritima sektorn - som skapar jobb, ger viktig kunskap om havet och ett stort välbefinnande för medborgarna - krävs satsningar i samverkan mellan näringslivet, utbildning och forskning och utveckling samt kommuner och offentliga aktörer. Det är en utmaning att behålla och i vissa fall återskapa den ekologiska mångfalden i den marina miljön, samtidigt som den maritima sektorn utvecklas och kusten lever, ekonomiskt och socialt.

Havsmiljön och havsanknutna verksamheter är inte bara en del av Västra Götalands historia utan också av dess framtid.

Samordning och strategi

För detta samspel mellan olika intressen och möjligheter krävs samordning och en gemensam strategi. Västra Götalandsregionen har ansvaret för att samordna strategiska aktiviteter i den maritima sektorn i Västra Götaland. Det innebär samarbete i ett maritimt partnerskap för Västra Götaland, täta kontakter med de nordiska grannländerna, EU liksom nationella myndigheter och beslutsfattare.

Regionfullmäktige har antagit en maritim strategi för Västra Götaland. Beslutet fattades 2008-02-19, och innehöll även beslut om att i nästa steg utarbeta en handlingsplan för den maritima sektorn (se länk i högerspalten).

Europeiska unionens arbete med en integrerad maritim politik för Europa och medlemsländerna finns sammanfattat i den så kallade blåboken från oktober 2007 (se länk i högerspalten).

Kontakt

Maritim expert

Jessica Hjerpe Olausson​

E-mail:  

​Telefon: 070-080 60 18​

uiqt|wBrm{{qki5prmzxm5wti}{{wvH%vozmoqwv5{mrm{{qki5prmzxm5wti}{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBzmoqwv}|%v5%wmjjH%vozmoqwv5{mzmoqwv}|%v5%wmjjH%vozmoqwv5{muiqt|wBnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{mnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m