Program för hållbar utveckling 2017-2020

www.vgregion.se/program

VG2020

Programmen för de olika styrkeområdena ska bidra till en gemensam mobilisering i arbetet för hållbar utveckling i Västra Götaland.

Västra Götalandsregionen vill skynda på en ekonomiskt, miljömässigt och socialt långsiktigt hållbar utveckling inom olika styrkeområden för Västra Götaland. Siktet är inställt på utmaningarna och målen i det regionala tillväxt- och utvecklingsarbetet fram till 2020.  

Programmen anger inriktningen och styr Västra Götalandsregionens prioriteringar av insatser och stöd i det regionala tillväxt- och utvecklingsarbetet under perioden.

De är verktyg för att uppfylla målen i Vision Västra Götaland - Det goda livet och målen i VG2020 - strategi för tillväxt och utveckling i Västra Götaland 2014-2020. 

Programmen för hållbar utveckling 2017-2020

 • Cirkulärt mode och hållbara miljöer

  www.vgregion.se/programmodemiljo Programmet för cirkulärt mode och hållbara miljöer ska bidra till en hållbar produktion och konsumtion som driver ansvar, utveckling och innovationer genom att......

 • Dialogseminarium 2 februari 2017

  Över 200 personer deltog på dialog och informationsseminariet om de nya programmen för hållbar utveckling i Västra Götaland 2017-2020. Här finns presentationerna från dagen. Ett stort tack till all......

 • Hållbar energi och bioinnovationer

  Programmet för hållbar energi och bioinnovationer 2017-2020 ska främja utvecklingen av ett hållbart energisystem och stimulera företagande och tillväxt inom energiområdet.

 • Hållbara maritima näringar

  www.vgregion.se/programmaritimt Handlingsprogram för maritima frågor 2016 -2019 är ett samverkansprogram för hållbar tillväxt och utveckling i regionen inom den maritima sektorn; mellan näring,......

 • Hållbara transporter

  Programmet för hållbara transporter ska bidra till högre energieffektivitet, ökad transporteffektivitet och högre andel förnybara drivmedel.

 • Internationella forsknings- och innovationssamarbeten

  Målet för programmet är att Västsvenska aktörer – inklusive Västra Götalandsregionen ska öka sina internationella forsknings- och innovationssamarbeten

 • Life science

  Programmet ska stärka utvecklingen och den regionala tillväxten inom life science. Insatser med samverkan mellan akademi, företag och hälso- och sjukvården ligger i fokus.

 • Livsmedel och gröna näringar

  Programmet för livsmedel och gröna näringar ska bidra till en mer hållbar livsmedelsförsörjning till år 2030. I fokus ligger utveckling av produktionen och goda matvanor.

Dokumentation från dialogseminariet 2 feb

Vi bjöd in nuvarande och potentiella samverkanspartners till information och dialog om det fortsatta gemensamma arbetet den 2 februari på Världskulturmuseet.

Se dokumentationen från dagen

Kontakt

Programmen för hållbar utveckling är framtagna i samverkan mellan 
- miljönämnden,
- kollektivtrafiknämnden,
- regionutvecklingsnämnden
och respektive avdelningar inom Koncernkontoret. 

uiqt|wBzmoqwv}|%v5%wmjjH%vozmoqwv5{mzmoqwv}|%v5%wmjjH%vozmoqwv5{muiqt|wBnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{mnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m