Infrastruktur och IT/bredband

www.vgregion.se/kommunikationer

Vägbygge

Västra Götalandsregionen deltar i planeringen av infrastruktur. En viktig del i arbetet går ut på att tillsammans med kommunerna ta fram underlag som pekar ut de satsningar på vägar och järnvägar som är viktigast, för att sedan påverka regering, riksdag och statliga verk att öka satsningarna i Västra Götaland. Vi bidrar med pengar för att strategiskt viktiga utbyggnader av vägar ska kunna påbörjas tidigare än vad som planerats från nationellt håll. Vi arbetar också för en utbyggnad av bredband i hela länet.

Nyheter och aktuellt

 • Gemensam godstransportstrategi för bättre miljö och konkurrenskraft

  27 september 2016

  Idag beslutade regionstyrelsen om att anta en regional godstransportstrategi för Västra Götaland. Strategin som är den första i sitt slag i Sverige syftar till att bidra till bättre miljö,......

 • Stoppa nedmonteringen av regionala järnvägar

  14 september 2016

  Allt fler väljer att resa med tåg. Det har skett en kraftig resandeökning på nästan alla regionala järnvägsstråk. Samtidigt har de statliga medlen till underhåll minskat under ett antal år. I den......

 • Följ med Västsvenska paketet till framtiden på Kulturkalaset

  11 augusti 2016

  Den 16-21 augusti finns Västsvenska paketet på plats vid Stora Teaterns parkering intill Avenyn. Här kan du lyssna på föredrag och träffa de olika projekten. Du är också välkommen in i vår......

 • Film Byggstart Sverige

  04 juli 2016

  Varför behövs en ny stambana? Vilka utmaningar finns? Vad händer om vi inte bygger? Här presenteras hur en ny stambana påverkar Västra Götaland och hela landet. Länk till artikel om filmen på......

 • Nu tar även Borås plats på tåget

  17 juni 2016

  Idag var det Borås tur att skaka hand med Sverigeförhandlingen i ett avtal om bostadsbyggande och medfinansiering av den nya höghastighetsjärnvägen. Ulf Ohlsson, kommunstyrelsens ordförande i Borås......

 • Härryda först ut att skaka hand

  14 juni 2016

  Härryda kommun blev idag först ut av våra västsvenska kommuner att skaka hand med Sverigeförhandlingen i ett avtal om bostadsbyggande och medfinansiering av den nya höghastighetsjärnvägen. Handslag......

 • Bred uppslutning - många redo för Byggstart

  08 juni 2016

  Tisdag 7 juni 2016 arrangerade Västra Götalandsregionen en välbesökt konferens om de nya stambanorna för höghastighetståg tillsammans med Region Skåne och Region Jönköpings län och ett 20-tal andra......

 • Debattartikel: Fler måste få nytta av järnvägssatsningen

  02 juni 2016

  Höga hastigheter måste kompletteras med utbyggda förutsättningar för regional pendling skriver den politsika ledningen i Västra Götalandsregionen

 • Ny folder Sverigeförhandlingen och Götalandsbanan

  17 maj 2016

  Västsverige växer och många vill flytta hit. För att fler ska kunna leva ett gott liv här krävs fler bostäder och att det blir enklare att resa i vardagen. Västra Götalandsregionen och kommunerna......

 • Konferens 7 juni: Byggstart Sverige. Framtidens stambanor binder samman Sverige.

  27 april 2016

  Alla är överens om att Sverige behöver rustas för framtiden. Frågan är bara hur det ska ske. När det gäller höghastighetsbanan har allt fler börjat tala om kostnader, men få tar upp priset för att låt...

uiqt|wBzmoqwv}|%v5%wmjjH%vozmoqwv5{mzmoqwv}|%v5%wmjjH%vozmoqwv5{muiqt|wBnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{mnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m