Infrastruktur och IT/bredband

www.vgregion.se/kommunikationer

Vägbygge

Västra Götalandsregionen deltar i planeringen av infrastruktur. En viktig del i arbetet går ut på att tillsammans med kommunerna ta fram underlag som pekar ut de satsningar på vägar och järnvägar som är viktigast, för att sedan påverka regering, riksdag och statliga verk att öka satsningarna i Västra Götaland. Vi bidrar med pengar för att strategiskt viktiga utbyggnader av vägar ska kunna påbörjas tidigare än vad som planerats från nationellt håll. Vi arbetar också för en utbyggnad av bredband i hela länet.

Nyheter och aktuellt

 • Satsningar på Västra Götaland i regeringens fortsatta infrastrukturplanering

  24 mars 2017

  Idag kom direktivet om åtgärdsplanering från regeringen till Trafikverket. Direktivet är nästa steg i regeringens infrastrukturplanering, och ligger till grund för nationell plan för transportsyste......

 • Därför är Västlänken nödvändig för regionen

  16 januari 2017

  Västlänken är ett projekt som fortsätter att engagera. Det som tyvärr inte kommer fram i debatten så ofta är vilken nytta Västlänken bidrar med för den framtida kollektivtrafiken i Göteborg och i......

 • Regional kraftsamling kring de regionala järnvägarnas framtid

  17 november 2016

  Idag, 17 november, bjuder politiker från Västra Götalandsregionen in samtliga Sveriges län till en träff i Stockholm om de regionala järnvägarnas framtid. Skicket på dessa järnvägar blir allt sämre......

 • Stoppa inte vår tids stora samhällsbygge!

  10 november 2016

  Kapacitetsbrist och bristande underhåll ställer till problem för järnvägen. Genom att bygga en ny snabb stambana kan vi bygga järnvägen stark för framtiden – i stället för att få samma problem igen......

 • Byggstart Sverige – 11 röster om framtidens stambana

  09 november 2016

  Framträdande aktörer från näringsliv, forskning och politik släpper rapport om vinsterna med ny stambana för höghastighetståg i Sverige. Bland skribenterna finns EU:s Pat Cox, IKEA:s Michael......

 • Gemensam godstransportstrategi för bättre miljö och konkurrenskraft

  27 september 2016

  Idag beslutade regionstyrelsen om att anta en regional godstransportstrategi för Västra Götaland. Strategin som är den första i sitt slag i Sverige syftar till att bidra till bättre miljö,......

 • Stoppa nedmonteringen av regionala järnvägar

  14 september 2016

  Allt fler väljer att resa med tåg. Det har skett en kraftig resandeökning på nästan alla regionala järnvägsstråk. Samtidigt har de statliga medlen till underhåll minskat under ett antal år. I den......

 • Följ med Västsvenska paketet till framtiden på Kulturkalaset

  11 augusti 2016

  Den 16-21 augusti finns Västsvenska paketet på plats vid Stora Teaterns parkering intill Avenyn. Här kan du lyssna på föredrag och träffa de olika projekten. Du är också välkommen in i vår......

 • Film Byggstart Sverige

  04 juli 2016

  Varför behövs en ny stambana? Vilka utmaningar finns? Vad händer om vi inte bygger? Här presenteras hur en ny stambana påverkar Västra Götaland och hela landet. Länk till artikel om filmen på......

 • Nu tar även Borås plats på tåget

  17 juni 2016

  Idag var det Borås tur att skaka hand med Sverigeförhandlingen i ett avtal om bostadsbyggande och medfinansiering av den nya höghastighetsjärnvägen. Ulf Ohlsson, kommunstyrelsens ordförande i Borås......

uiqt|wBzmoqwv}|%v5%wmjjH%vozmoqwv5{mzmoqwv}|%v5%wmjjH%vozmoqwv5{muiqt|wBnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{mnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m