Informationsmöten om bredbandsutbyggnad i Västra Götaland

Här finns nyheter, minnesanteckningar, bilder och presentationer från bland annat informationsmöten som har hållits om bredbandsutbyggnad i Västra Götaland. Klicka på rubrikerna nedan för mer information.

Presentationer och minnesanteckningar

Aktuellt om bredbandsläget i länet

Sommaren 2016 skickades ett informationsbrev om bredbandsläget ut till länets kommuner. Klicka här för att läsa brevet!

uiqt|wBzmoqwv}|%v5%wmjjH%vozmoqwv5{mzmoqwv}|%v5%wmjjH%vozmoqwv5{muiqt|wBnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{mnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m