Presentationer från regional bredbandskonferens 13 september 2015

Här finns de presentationer som hölls på den regionala bredbandskonferensen på Gothia Towers den 13 september, 2015.

 

Inledning

Inledning 1, Välkomsthälsning. Regionens roll som bredbandssamordnare

Film Inledning 1

Inledning 2, Regeringens syn på betydelsen av bredbandsutbyggnad

Film Inledning 2

Inledning 3, Tillgängliga medel och struktur för bredbandsutbyggnad på landsbygden

Film, inledning 3

Inledning 4, Regelverket för stöd enligt Landsbygdsprogrammet

Film, inledning 4

Spår 1, Inspiration:

Varför bygga fibernät, vilka utmaningar ställs man inför, vad leder ett fiberprojekt till, vioken hjälp kan man få, vad behöver man tänka på innan man sätter igång?

1.1.  Fiberföreningar, möjligheter och utmaningar

Film 1.1

1.2. Alternativa accesstekniker

Film 1.2

1.3. Hjälp och informationskällor

Film 1.3

1.4.  Arbetssätt och arbetsgrupper

Film 1.4

1.5.  Samråd med Länsstyrelsen

Film 1.5

1.6.  Planering för samarbete och hopkopplingar mellan föreningar

Film 1.6

1.7.  Tjänster i nätet

Film 1.7

Spår 2, Information:

Hur kan man organisera sig, vad kan kommunen hjälpa till med, hur gör man en upphandling, vilka juridiska och ekonomiska frågor behöver vi sätta oss in i?

2.1. Hur organiserar man en styrelse?

Film 2.1

2.2. Kommunens samordnande roll

Film 2.2

2.3. Hur gör man en bra upphandling som uppfyller alla krav?

Film 2.3

2.4. Markavtal, nyttjanderätt, ledningsrätt

Film 2.4

2.5. Moms, skatter och ekonomi

Film 2.5

Spår 3, Implementation:

Hur gör man med dokumentation och besiktning, vad krävs i en slutredovisning, hur kan vi utveckla vårt nät framöver?

3.1. Dokumentation, inmätning, GIS

Film 3.1

3.2. Besiktning

Film 3.2

3.3. Planering för slutredovisning

Film 3.3

3.4. Affärsutveckling, SSNf's avtalspaket

Film 3.4

3.5. Anmälningsplikt för nätägare till PTS

Film 3.5

3.6. Framtida samarbeten och paraplyföreningar

Film 3.6

 Avslutning

Avslutning, Hur går vi vidare?

Film Avslutning

uiqt|wB&uiqt|wBnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{mnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m