Mål och strategier för utbyggnad av bredband i Västra Götaland

Idag finns bredband i alla tätorter i Västra Götaland, det vill säga där det är kommersiellt lönsamt för privata företag att bygga ut bredband. Men det finns ett antal områden, framförallt på landsbygden där det inte är  kommersiellt lönsamt att bygga bredband, detta enligt marknadsanalyser som görs löpande av kommuner och UBit-gruppen.

Västra Götalandsregionen arbetar för att det ska finnas bredband i hela länet, även i områden där det inte är kommersiellt lönsamt.

Utöver Västra Götalandsregionens strategi så finns också ”Bredbandsstrategi för Sverige”  som offentliggjordes i november 2009 med målet att minst 90 procent av hushållen i Sverige bör ha bredband med 100 Mbit per sekund senast 2020.

Läs mer om den nationella bredbandsstrategin på regeringens hemsida

Post och telestyrelsens uppföljning

Post och telestyrelsen gör uppföljningar av hur väl Sverige når de nationella bredbandsmålen.

PTS:s samlingssida om bredband

 

Mål i IT-infrastrukturstrategin

Arbete med bredbandstrategi för Västra Götaland perioden 2015-2020 pågår och är på remiss under våren 2015.

Västra Götalandsregionens strategi för IT-infrastruktur för 2009-2013 hade följande mål:

  1. Alla hushåll i Västra Götaland ska ha möjlighet till bredband med 2 Mbit/s nedströms under år 2009.
  2. Så många som möjligt av kvarvarande kopparanslutna telestationer, 77 stycken (år 2009), ska anslutas med fiber eller radiolänk med kapacitet att klara 2 Mbit per sekund både nedströms och uppströms (symmetriskt) under 2010. Det ska också finnas möjlighet att uppgradera till 10 Mbit per sekund symmetriskt fram till 2013.
  3. Uppgradera radiolänkanslutna telestationer till kapacitet att klara 10 Mbit per sekund symmetriskt senast 2013.
  4. Alla medborgare och arbetsställen i Västra Götaland ska ha möjlighet att beställa bredband med hastigheten 10Mbit per sekund symmetriskt.
  5. Mobilt bredband via UMTS (3G), LTE (4G) eller annan likvärdig teknik ska finnas i hela Västra Götaland. Kapaciteten i näten skall vara kraftfull nog att kunna hantera olika typer av professionella tillämpningar med bild och videobehov.

Strategi för att nå målen

För att nå målen krävs att det byggs mer fiber där det saknas och genom att trådlösa alternativ får bättre kapacitet och räckvidd. Detta innebär att det finns behov av att:

  • Nå ut med fiber längre ut på landsbygden. 
  • Nå kvarvarande så kallade vita och grå fläckar, det vill säga områden som helt saknar eller som har dålig tillgång till Internet.  
  • Förtäta fiberstrukturen utanför tätorterna.  
  • Uppgradera radiolänkanslutna telestationer till fiberanslutna telestationer för större ADSL kapacitet.  
  • Skapa nya fiberanslutningspunkter för fiberföreningar, mobilmaster etc.
uiqt|wB&smvv%y5{|wtxmH%vozmoqwv5{msmvv%y5{|wtxmH%vozmoqwv5{muiqt|wBnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{mnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m