Mallar och länkar om bredbandsutveckling i länet

Underlag som kan vara bra att ha vid bredbandsarbete.

Handböcker och tips

Byanätsforum, vägledning för byanät: Matnyttig information och presentationer kring fiberföreningsarbete

Bredbandsforum är regeringens forum för att åstadkomma mer bredband i Sverige. Detta för att kunna nå Regeringens mål för år 2020. Har finns också mycket bra och kvalitetssäkrad information för fiberföreningar kring hela arbetet från informationsmöten till ett färdigt bredbandsnät är i drift.

Handbok för fiberföreningar (utgiven av Coompanion Kronboberg)

Rådgivningsorganisationen Coompanion har tagit fram en väldigt tydlig, lättförståelig och informativ handbok för fiberföreningar. Den innehåller också en del mallar gällande stadgar och avtal med olika typer av leverantörer. I huvudsak fokuserar den på ekonomiska föreningar.

Information om finansiellt stöd

Stöd från Västra Götalandsregionen

 

Upphandlingsmallar för fiberföreningar

Dessa mallar uppdateras kontinuerligt när regler och förutsättningar ändras. De senaste mallarna hittar du hos Byanätsforum, klicka här för att komma dit. Upphandlingsmallarna hittar du längst ner på sidan.

 

Resurser vid förstudie/förarbete 

Bredbandskartan: Fakta om tillgången till bredband i Sverige från myndigheten PTS. Se till exempel var närmsta fiberpunkt finns.

www.ledningskollen.se

På Ledningskollen ska alla nya nät gjorda av fiberföreningar eller kommuner läggas in med kontaktperson etc. Där man också kan få information om nät av olika slag finns i närheten och sätt att nå dem.

Lantmäteriet.se: Bredband på landsbygden

Lantmäteriet hanterar bland annat markfrågor av olika slag. På lantmäteroets hemsida om bredband finns en juridiskt korrekt mall för markavtal, information kring nyttjanderätt och ledningsrätt för bredbandsnät, med mera.

Länsstyrelsens kartor över Västra Götaland inklusive kulturminnesmärken etc

PTS kartläggning

Post- och telestyrelsens bredbandskartläggning 2015 och läget i Västra Götaland

Information om hur man bygger robusta fibernät

Webbplatsen Robust fiber

uiqt|wB&smvv%y5{|wtxmH%vozmoqwv5{msmvv%y5{|wtxmH%vozmoqwv5{muiqt|wBnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{mnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m