Stöd för bredbandsutbyggnad i Västra Götaland

Nu finns det möjlighet att nå målen! Genom satsningar av Västra Götalandsregionen, kommunerna, Staten och EU finns det nu flera stödmöjligheter för utbyggnad av bredband på lands- och glesbygden.

 Kabeldragning

Foto: Erik Evestam, LRF.

Stödmöjligheterna är:

Landsbygdsprogrammets projektstöd för bredbandsutbyggnad.

Landsbygdsprogrammets stöd är till för fiberutbyggnad i landsbygd. Stödnivån är 40 procent för alla kostnader (med vissa undantag, se info på Jordbruksverkets webbsida, www.jordbruksverket.se/bredband).

Västra Götalandsregionens bredbandsstöd riktar sig mot att skapa fler och nya fiberpunkter i enligthet med IT-infrastrukturstrategin. Detta stöd kan endast sökas av kommunerna. Klicka här för att komma till en förteckning över stödansökningar.

KanalisationsstödKanalisation innebär att man gräver ner ett tomrör för fiberkabel. Detta stöd går inte längre att söka! Vissa projekt som har beviljats kanalisationsstöd pågår fortfarande och ska slutredovisa enligt de ursprungliga reglerna.


Västra Götalandsregionens bredbandsstöd

Regionutvecklingsnämnden beslutade den 15 september 2009 om att inleda en satsning på bredbandsutbyggnad. Nämnden har anvisat 30 miljoner kronor per år för år 2010-2011 och 2012 till fortsatt fiberutbyggnad av IT-infrastruktur i enlighet med länets bredbandstrategi. Inriktningen är att anvisa medel i nämnda storleksordning för en femårsperiod.

Tillsammans med kommunerna så utformar Västra Götalandsregionen regler för att stödja en fortsatt utbyggnad där regionens anvisade medel möts av minst lika mycket från kommunerna och där de offentliga medlen kan kompletteras genom medverkan från kommersiella aktörer.

Kommunerna kan ta del av dessa medel genom att göra en marknadsanalys och redovisa brister, behov och prioriteringar i en bredbandstrategi. Detta arbete görs lämpligen i samråd med Västra Götalandsregionen. Till hjälp i arbetet kan följande mall användas. Ansökan görs till Västra Götalandsregionen genom att skicka in bredbandstrategi samt följande ansökningsblankett.

Ansökningshandlingar och dokument

Riktlinjerna för Västra Götalandsregionens bredbandsstöd är uppdaterade och godkända av EU-kommissionen. Här finns också mallar som skall användas som förfrågningsunderlag i upphandlingarna och en avtalsmall som tagit fram för att användas mellan upphandlande kommun och utvald bredbandsoperatör.

VGR:s stöd omfattas av EU-kommissionens generella gruppundantag för offentligt stöd till bredbandsutbyggnad, och gäller från och med 1 januari 2015.

Blankett för ansökan om bredbandstöd från Västra Götalandsregionen

Riktlinjer för Västra Götalandsregionens bredbandsstöd(uppdaterat 2015-01-01)

Mall för bredbandstrategi för kommuner

Förfrågningsunderlag vid bredbandsupphandlingar

Mall för avtal gentemot leverantör av bredband

Presentation av Västra Götalandsregionens bredbandsstöd, samt bristområden

Mallar för slutredovisning

Till slutredovisningen behövs dels själva redovisningsblanketten och dels en verifikatförteckning från den entreprenör som har genomfört utbyggnaden. Mall för dessa båda dokument finns nedan. Utöver dessa dokument behövs också ett besiktningsprotokoll från en oberoende besiktningsman och dokumentation över  nätet. Dels en översiktiskarta som visar hur nätet blev byggt och dels en digital inmätningsfil med koordinater. Anledningen till kraven på dokumentation är att vi måste kunna stämma av med Länsstyrelsen att stöd inte har utgått från både Landsbygdsprogrammet och VGR för samma sträcka.

När du skriver din slutredovisning, tänk på att bara ta med kostnader som berör den sträcka som du har fått stöd för. Dvs, ta inte med något som har med accessnät att göra eller som du har fått stöd från Landsbygdsprogrammet för!

Mall för slutredovisning

Mall verifikatförteckning

Övrigt, bakgrundsmaterial

Anmälan EU:s gruppundantag för bredband, november 2014

Bilaga 1 till anmälan

Bilaga 2 till anmälan

Brev till Europeiska Kommissionen, maj 2013

EU-kommissionens beslut 2011

 

Kontakt

Eric Åkerlund
 
Tel: 070-536 63 06


Kanalisationsstöd vid bredbandsutbyggnad

 

Det går inte längre att söka detta stöd. Nedan finns dokument för er som redan har fått stöd och ska redovisa.

Slutredovisning

Om ni har fått en ansökan beviljad från Västra Götalandsregionen och ska slutredovisa ska ni göra det på nedanstående blankett:

Mall och blankett för slutredovisning för kanalisationsstöd

Verifikatförteckning

Allmänna villkor om kanalisationsstöd

Kontakt

Georgia Larsson
 
Tel: 010-44 11 632

Upphandlingsmallar

Upphandlingsmallar till hjälp för fiberföreningar vid ansökan om kanalisationsstöd

Ska din fiberförening bygga bredband göra en upphandling, då kan mallarna nedan vara till hjälp. De är anpassade för att er upphandling uppfyller de krav som ställs i regelverket för stöden, och innehåller de tekniska aspekter som är viktiga att tänka på när man bygger bredband. Förfrågningsunderlaget ska fungera som vägledning och flera delar kan behöva redigeras för att anpassa underlaget till respektive förenings situation. Det är inget skall-krav att använda de härmallarna men de kan underlätta arbetet och ger en kvalitetsäkrad kravspecifikation inom respektive område.

Mallarna är framtagna i samarbete med Länssamverkan Bredband

Förfrågningsunderlag, projektering

Förfrågningsunderlag, grävare

Förfrågningsunderlag, systemleverantör (d v s material)

Förfrågningsunderlag, kommunikationsleverantör

Förfrågningsunderlag, drift och underhåll

Vid frågor gällande mallarna kontakta:
Eric Åkerlund, tel: 070-536 63 06
Tore johnsson, tel: 070-602 20 90 

uiqt|wBmzqk5ismzt}vlH%vozmoqwv5{mmzqk5ismzt}vlH%vozmoqwv5{muiqt|wBomwzoqi5tiz{{wvH%vozmoqwv5{momwzoqi5tiz{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wB&smvv%y5{|wtxmH%vozmoqwv5{msmvv%y5{|wtxmH%vozmoqwv5{muiqt|wBnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{mnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m