Arbetsgrupp och referensgrupp

Arbetsgruppens medlemmar

Arbetsgruppen består våren 2016 av:

Sjuhärad, Johannes Adolfsson 
mail:   
Tel: 033-35 30 61

Göteborgsregionen, Pelle Persson 
Mail:  
Tel: 0303-330090

Fyrbodal, Siv Torstensson
mail:  
Tel: 0522-440853

Skaraborg, Per Augustsson 
mail:   
Tel: 0515-850 84

Länsstyrelsen, Monica Ek-Remmerth, Landsbygdsprogram bredband 
mail:    
Tel:   010-224 52 69

Eric Åkerlund, regional bredbandskoordinator. Operativt ansvarig för UBit-gruppen. Dessutom handläggare av VGR:s bredbandsstöd
mail:  
Tel: 070-536 63 06

Tore Johnsson, regional samordnare för digital agenda. Utvecklingsansvarig för UBit-gruppen.
mail:  
Tel: 070-602 20 90

Coompanion Fyrbodal, Camilla Olsson
mail:  
Tel: 070-260 20 69 

Coompanion Skaraborg, Burim Berisha
mail: burim.berisha@coompanion.se
Tel: 0515-700 423

Hela Sverige Ska Leva, Claes Bergqvist
mail:  
Tel: 033-28 20 43, 0706-28 42 99 

Samarbetspartner och referensgrupp

UBit:s huvudsakliga samtalspartner är kommunalförbund och enskilda kommuner. Ubit samarbetar med marknadens aktörer i Västra Götaland genom olika typer av informationsutbytes och diskussionsmöten. 
Ubit har en referensgrupp som informeras och avger feedback till arbetet 1-2 ggr om året.

En dialog på nationell nivå sker med Post & Telestyrelsen (PTS), Bredbandsforum, Länssamverkan Bredband, Jordbruksverket samt i vissa fall med Näringsdepartementet.

uiqt|wBrwpivvm{5ilwtn{{wvHjwzi{5{mrwpivvm{5ilwtn{{wvHjwzi{5{muiqt|wBXmz5Xmz{{wvHitm5{mXmz5Xmz{{wvHitm5{muiqt|wB{q%v5|wz{|mv{{wvHn%yzjwlit5{m{q%v5|wz{|mv{{wvHn%yzjwlit5{muiqt|wBxmz5i}o}{|{{wvHnitswxqvo5{mxmz5i}o}{|{{wvHnitswxqvo5{muiqt|wBuwvqki5ms4zmuumz|pHtiv{{|%yzmt{mv5{mUwvqki5Ms4Zmuumz|pHtiv{{|%yzmt{mv5{muiqt|wBmzqk5ismzt}vlH%vozmoqwv5{mmzqk5ismzt}vlH%vozmoqwv5{muiqt|wB|wzm5rwpv{{wvH%vozmoqwv5{m|wzm5rwpv{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBkiuqtti5wt{{wvHkwwuxivqwv5{mkiuqtti5wt{{wvHkwwuxivqwv5{muiqt|wBj}zqu5jmzq{piHkwwuxivqwv5{muiqt|wBktim{5jmzoy%vq{|H|mtqi5kwuktim{5jmzoy%vq{|H|mtqi5kwuuiqt|wBzmoqwv}|%v5%wmjjH%vozmoqwv5{mzmoqwv}|%v5%wmjjH%vozmoqwv5{muiqt|wBnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{mnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m