Minnesanteckningar UBit

Minneanteckningar och material från UBit:s möten:

2017

Mars 2017

Anteckningar från Ubit arbetsmöte 7 mars

Presentation från Trafikkontoret Göteborgs stad

Januari 2017

Anteckningar från Ubit arbetsmöte 31 januari

Information från PTS om Utbyggnadslagen

2016

December 2016

Anteckningar från Ubit arbetsmöte 14 december

Nyheter i Plan- och Bygglagen

November 2016

Anteckningar från Ubit arbetsmöte 8 november

Presentation från Bredbandsforums Nystartsgrupp

Sakernas Stadsnät, presentation från Kalejdo Bredband

September 2016

Anteckningar från Ubit arbetsmöte 28 september 2016

Presentation 1 Tooway satellitbaserat bredband

Presentation 2 Tooway satellitbaserat bredband

Augusti 2016

Anteckningar från Ubit arbetsmöte 23 augusti 2016

Västlänk presentation

IP Only presentation av samarbetsavtal med Region Halland

Juni 2016

Anteckningar från Ubit arbetsmöte 3 juni 2016

Presentation från IQMTEL

Presentation från SSNf

Presentation från Jordbruksverket

April 2016

Anteckningar från Ubit arbetsmöte 13 april 2016

Bredbandsforum Praktikfallsgruppen slutredovisning

GIS på VGR

Mars 2016

Anteckningar från Ubit arbetsmöte 2 mars 2016  

Januari 2016

Anteckningar från Ubit arbetsmöte 29 januari 2016

2015

December 2015

Anteckningar från Ubit arbetsmöte 14 december 2015

November 2015

Anteckningar från Ubit arbetsmöte 11 november 2015

Presentation om Digitala Agendan

Oktober 2015

Anteckningar från Ubit arbetsmöte 5 oktober 2015 

Augusti 2015

Anteckningar från Ubit arbetsmöte 25 augusti 2015

Juni 2015

Anteckningar från Ubit arbetsmöte 17 juni 2015

Maj 2015

Anteckningar från Ubit arbetsmöte 11 maj 2015 

April 2015

Anteckningar från Ubit arbetsmöte 7 april 2015 

Mars 2015

Anteckningar från Ubit arbetsmöte 4 mars 2015 

Januari 2015

Anteckningar från UBit arbetsmöte 27 januari 2015

 

2014 

 December 2014

Anteckningar från UBit arbetsmöte 16 december, 2014

November 2014

 Anteckningar UBit arbetsmöte 2014-11-20

Oktober 2014

Anteckningar UBit arbetsmöte 2014-10-02

Augusti 2014

Publika anteckningar UBit arbetsmöte 2014-08-26

Juni, 2014

Anteckningar UBit, arbetsmöte 2014-06-17

uiqt|wBzmoqwv}|%v5%wmjjH%vozmoqwv5{mzmoqwv}|%v5%wmjjH%vozmoqwv5{muiqt|wBnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{mnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m